Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Po sukcesach pierwszych sztuk (Policja, Zabawa, Indyk) Mrożek napisał dzieło, o którym można właściwie powiedzieć, że jest komedią rodzinną. Mrożek świadomie nawiązał do konwencji znanego od dawna dramatu mieszczańskiego i komedii obyczajowej.
KOMEDIA OBYCZAJOWA – odmiana komedii satyrycznej. Utwór dramatyczny ośmieszający obyczajowość danego środowiska, obowiązujące w nim konwencje współżycia społecznego i motywacje postaw bohaterów
Centralnym tematem Tanga jest konflikt pokoleń występujący w rodzinie Stomila i Eleonory. Rodzina jest tu jednak równocześnie miniaturą społeczeństwa. Dzięki ujęciu tej opowieści w ramy dramatu rodzinnego, a także zepchnięciu warstwy zdarzeń społeczno-politycznych na dalekie tło, diagnoza Mrożka nabiera uniwersalnego charakteru. Zawsze można bowiem dostrzec jakiegoś Artura, który wie „lepiej”, jak powinien być urządzony świat i jakiegoś Edka, który tylko czeka na swoją okazję.


„Skąd wynikło światowe powodzenie Tanga? Podejmuje ono kwestię niemalże... planetarną: kryzys i prawdopodobny kres cywilizacji prącej zabobonnie naprzód. Opiera się o model wychowawczy, z którym kłopot miały chyba wszystkie rozwinięte społeczeństwa. Pozwala tym samym na dobranie najrozmaitszych kostiumów obyczajowych, równie dobrze serbskich, co irlandzkich. Zachowuje wreszcie wykładnię tak chwiejną, że można ją zwrócić przeciw wszelkim nihilizmom i totalizmom, niby to prawym i rzekomo lewym…”
/Jan Błoński [w:] Dialog 1980, nr 8/

Bibliografia


1. Błoński J. i Fik M., Talent ukoronowany, „Kultura i Życie” 1990, nr.13
2. Błoński J., Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995
3. Chojka J., Dramaturgia Sławomira Mrożka, Gdańsk 1994
4. Gąsowski S., Współcześni dramatopisarze polscy, Warszawa 1979
5. Gutkowska B., O "Tangu" i "Emigrantach" Sławomira Mrożka, Katowice 1998
6. Kelera J., Krótki przewodnik po Mrożku, „Odra” 1990, nr 6
7. Miłkowski T., Współczesna dramaturgia polska. Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek, Warszawa 1991
8. Mrożek S., Mój życiorys, „Dialog” 1990, nr 8
9. Nowakowski A., Sławomir Mrożek, Warszawa 2005
10. Piwińska M., Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973
11. Sidoruk E., Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka, Białystok 1995
12. Stephan H., Mrożek, Kraków 1996
13. Sugiera M., Dramaturgia Sławomira Mrożka, Kraków 1996
14. Wiech A., Sławomir Mrożek. Tango, Warszawa 1991
15. Wilczycka D., Tango Sławomira Mrożka, Lublin 2007
16. Wolicki K., W poszukiwaniu miary. Twórczość dramatopisarska Sławomira Mrożka, „Pamiętnik Teatralny” 1975, nr 1
17. Wołk M., Mrożek: prozaik satyryczno-filozoficzny, Arkusz 2000, nr 9

Mapa serwisu: