Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Prawo boskiePrawo ludzkie
Kto reprezentuje?AntygonaKreon
RacjeKażdy ma prawo do godnego pochówkuKról musi być sprawiedliwy dla wszystkich, również dla rodziny. Za zdradę ojczyzny jest zakaz pochówku
KlęskaAntygona zamurowana żywcem w grocie popełnia samobójstwoKreon zostaje sam - jego syn i żona popełniają samobójstwo


Osią akcji Antygony jest konflikt tragiczny - zderzenie praw boskich i ludzkich. Bohaterowie bez względu na swoje wybory skazani są na porażkę.

Antygona wyznaje zasadę, że prawa boskie są ważniejsze od ludzkich. Dokonuje pogrzebu swojego brata - Polinejkesa, żeby nie budzić odrazy bogów i żeby jego dusza nie błąkała się po ziemi. Miłość do brata i szacunek do bogów były dla Antygony najważniejszymi wartościami. Antygona, mimo szlachetnych intencji, przegrywa. Za swój czyn zostaje skazana i zamknięta w grocie. Zrozpaczona popełnia samobójstwo.

Kreon wyznaje zasadę, że władca powinien być sprawiedliwy dla wszystkich podwładnych. Ponieważ Polinejkes zdradził ojczyznę, musiał ponieść karę. Nie będzie pochowany.

Kreon zmienia swoją decyzję pod wpływem słów Terezjasza. Zrozumiał, że nie może przeciwstawiać się bogom. Było jednak za późno. Antygona popełniła samobójstwo. Jej śmierć pociągna za sobą śmierć Hajmona, ta z kolei powoduje śmierć Eurydyki. Wszystko to prowadzi do klęski Kreona. Został sam - stracił żonę i syna. Musi żyć ze świadomością, że doprowadził do śmierci tych, których kochał.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Antygona - streszczenie
2  Antygona i Kreon - kto jest bohaterem tragicznym?
3  Sofokles - biografia, twórczość