Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dobrze wiedzieć
Podmiot to część zdania, która informuje o wykonawcy czynności wyrażonej przez orzeczenie, i może on być nie tylko czynnym wykonawcą, ale też podlegać pewnemu procesowi lub być w pewnym stanie.


Podstawowe informacje o podmiocie:


  • Podmiotem może być osoba, zwierzę, obiekt, zjawisko pogodowe, uczucie i wiele innych.
  • Podmiot może nie być bezpośrednim wykonawcą czynności, ale być poddanym pewnemu procesowi lub stanowi.


Rodzajów podmiotów z przykładami:


1. Podmiot gramatyczny
Wyrażany za pomocą rzeczownika lub zaimka w mianowniku. Przykład: "Śmietana była zepsuta."
2. Podmiot domyślny
Nie jest wyrażony wprost, ale można go domyślić dzięki końcówce czasownika. Przykład: "Polecę kiedyś do Azji." (podmiot to `ja`).
3. Podmiot logiczny
Wyrażony najczęściej rzeczownikiem w dopełniaczu, stosowany kiedy orzeczenie wyraża brak, nadmiar lub zaprzeczenie istnienia czegoś. Przykład: "Nie ma gospodarzy w domu."
4. Podmiot szeregowy
Składa się z kilku wyrazów połączonych równorzędnie. Przykład: "Magda, Kaśka oraz Iwona uciekły z lekcji."
5. Podmiot towarzyszący
występuje równocześnie z innym podmiotem, zazwyczaj przedstawiając dodatkową informację, np. "Ja z moim przyjacielem poszliśmy do kina".
6. Podmiot zbiorowy
Składa się z grupy osób lub przedmiotów, występujących w liczbie pojedynczej, np. "klasa poszła na wycieczkę".Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Stylizacja językowa - definicja, przykłady, test
2  Jak napisać dobrą rozprawkę?
3  Metafora, definicja, przykłady, test