Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Starsza Alina i młodsza Balladyna są córkami Wdowy. Obydwie piękne. Wygląd zdaje się świadczyć o ich charakterach. Czarnowłosa Balladyna ma „czarny charakter”. Bywa zawistna, zła i leniwa. Jasnowłosa Alina to osoba o gołębim sercu, przepełniona miłością, współczuciem. Matce okazuje ogromny szacunek. Jako pierwsza informuje Kirkora, że w przypadku ślubu z nim, zabrałaby matkę do zamku, by jej „garnek gotować” i „rozniecać ogień”. Balladyna potwierdza słowa siostry, ale już za sugestią matki:
„Byłabym poczwarą
Niegodną twojej ręki, ale piekła,
Żebym się matki kochanej wyrzekła.”


Jednak to ona wyrzeka się rodzicielki, uprzednio jednak zabija Alinę. Jej postępowaniem kieruje żąda władzy i pragnienie przełamania społecznej – klasowej bariery.

Słowacki na przykładzie swoich bohaterek ukazuje dwie postawy – dwa portrety miłości dzieci do rodziców. Alina portretuje zachowanie, które powinno być normą dla każdego kochającego dziecka – miłość i szacunek okazywane „dawcom” życia, ponadto pomoc w chwilach dla nich trudnych. Postawa Balladyny oburza, choć jednocześnie uświadamia, że i takie zachowania nie są obce ludzkiej naturze.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Balladyna - streszczenie
2  Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w utworze
3  Kirkor - charakterystyka