Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Właściwe imię i nazwisko Michała Anioła brzmi: Michelangelo Buonarroti. Żył on w latach (1475-1564), pochodził z Włoch, był rzeźbiarzem, malarzem, architektem i poetą.

Michał Anioł jako rzeźbiarz

W dziełach Michała Anioła, uważanych za szczyt osiągnięć Renesansu, zauważyć można wszystkie nowe elementy i osiągnięcia rzeźbiarstwa. Charakterystyczne są dla niego monumentalne postaci, zafascynowanie ludzką anatomią, mistrzowskie opanowanie techniki, wirtuozeria wykonania. Pierwsze dzieła Michała Anioła utrzymane są w stylu typowym dla XV wieku. Są pogodne, majestatyczne, ubrane w obszerne tkaniny, z podkreśloną – ale nie nadmiernie – anatomią. Tworzone są w doskonałym marmurze, wykonane według prostych, geometrycznych schematów. Z czasem Michał Anioł zaczął bardziej podkreślać anatomię postaci, ciałom nadawał silniejsze „skręty”, wyginając postaci w różne pozy.

Rzeźbiarz wielokrotnie powracał do motywu pietà (z wł. miłosierdzie, pobożność lub miłość należna rodzicom, opiekunom, przyjaciołom). Jego pierwsza Pietà watykańska (1498-1500) wykonana jest w stylu klasycystycznym. Późniejsze już przedstawienia Madonny obejmującej zmarłego Syna są wyrazem manieryzmu Michała Anioła (np. Pietà Rondanini z Mediolanu, 1564).

Przykłady rzeźb Michała Anioła:
  • Dawid
  • Mojżesz
  • Pietà w Bazylice św. Piotra w Rzymie
  • Pietà Rondanini w Mediolanie
  • Pietà di Palestrina we Florencji (rozpoczęta przez Michała Anioła, dokończona przez jego uczniów; podobna do specjalnej Piety florenckiej, którą rzeźbiarz wykonał jako swój nagrobek)


Michał Anioł jako malarz

Buonarroti-malarz jest twórcą manierystycznym. Artysta oddając głębię i grozę boskiego świata niewątpliwie wpisuje się w ten nurt. Do najbardziej znanych fresków Michała Anioła należą te namalowane w Kaplicy Sykstyńskiej na zlecenie papieża:
1. Sąd Ostateczny – fresk późnorenesansowy, należący do ogromnego malowidła na plafonie Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie (1535). Celem malarza było wzburzenie widzów: świeckich i duchownych obrazem Boskiej potęgi i grozy. Inkwizycja zarzuciła dziełu luterański rodowód. Obraz do dziś zachwyca i przejmuje lękiem odbiorców. 2. Cykl przedstawiający sceny ze Starego Testamenu na sklepieniu kaplicy. Freski przedstawiają m.in. stworzenie Adama, grzech pierwszych ludzi, wygnanie z raju, potop.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Żywot Ezopa Fryga - streszczenie
2  Sonety do Laury - wiadomości wstępne
3  Renesans - charakterystyka polskiej literatury