Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Werter, Giaur, Kordian, Konrad - to tylko kilka przykładów bohatera charakterystycznego dla literatury romantycznej. Mowa oczywiście o bohaterze romantycznym. Twórcy romantyczni stworzyli wzorzec postaci literackiej wymykającej się wszelkim ramom. Kim był i jakie były cechy bohatera romantycznego?

Cechy bohatera romantycznego


  • indywidualista i samotnik;
  • idealista posiadający bogate życie duchowe;
  • buntownik, gotowy walczyć ze światem i Bogiem;
  • nieprzeciętnie inteligentny i wrażliwy;
  • nieszczęśliwie zakochany;
  • niedojrzały emocjonalnie - nie dorasta do własnych czynów;
  • przechodzący przemianę duchową;
  • silnie odczuwający weltschmerz - ból świata (smutek, apatia z powodu niedoskonałości świata).


Twórcy romantyczni odrzucili oświeceniowy racjonalizm. Bohater romantyczny odbierał świat zawierzając intuicji i uczuciom. Był ponadprzeciętnie wrażliwy, co często wywoływało silną reakcję na porażkę. Jego idee miały porywać tłumy. Jednocześnie niedojrzałość, pycha często nie pozwalały zrealizować planów.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Rękawiczka - streszczenie
2  Mesjanizm
3  Polska w I połowie XIX wieku