Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Tytanizm i prometeizm określają postawę wzorowaną na Prometeuszu, tytanie, który wykradł bogom ogień i ofiarował go człowiekowi. Bohaterowie literaccy pierwszej połowy XIX wieku zwracają się przeciwko niebu, jednak nie po to by zająć miejsce bogów, lecz w imię pełnego człowieczeństwa. Prometeizm to również postawa etyczna polegająca na poświęceniu jednostki w imię dobra ogółu. W tym nurcie myślowym to Bóg jest często głównym odpowiedzialnym za zło świata. Romantyczni Prometeusze buntują się przeciwko autokratycznemu Bóstwu tradycyjnej religii (przeciwstawia się mu Chrystusa wpierającego ludzkość), cechuje ich litość i niewzruszona wola oraz wiara w lepszą przyszłość ludzkości. Postaci o cechach prometejskich to: Faust (Goethe), Manfred i Kain (Byron), Konrad (Mickiewicz).Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Rękawiczka - streszczenie
2  Moda w romantyzmie
3  Świat realny i fantastyczny w Królu Olch