Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1. Sen trzydziestoletniego Józia, przenoszący go w czasy dzieciństwa.
2. Przebudzenie, spotkanie własnego sobowtóra.
3. Pojawienie się profesora Pimko w pokoju bohatera.
4. Józio zmieniony w chłopca.
5. Zapisanie przez belfra do szkoły.
6. Zetknięcie z uczniami i wrażenie snu na jawie.
7. Dziwny sposób prowadzenia lekcji przez nauczycieli i dziwne zachowania uczniów.
8. Pojedynek Miętusa z Syfonem na miny.
9. Zamieszkanie u państwa Młodziaków.
10. Stopniowa akceptacja nowej rzeczywistości i otoczenia.

11. Wiara w „nowoczesność”.
12. Częste odwiedziny Pimki u Młodziaków i potajemne spotkania Miętalskiego z ich służącą.
13. Józio zakochuje się w pensjonarce.
14. Podglądanie gospodyni i jej córki przez dziurkę od klucza.
15. Przeszukanie szuflady Zuty.
16. Niecny plan wobec Kopyrdy i Pimki – adoratorów dziewczyny.
17. Nocna schadzka i demaskacja.
18. Józio i Miętus uciekają w poszukiwaniu parobka.
19. Wędrówka przez wyludnioną wieś.
20. Spotkanie z ciotką Hurlecką i gościna w bolimowskim dworku.

21. „Bratanie się” Miętusa z parobkiem pracującym u wujostwa.
22. Nocna awantura i pobicie Walka przez Konstantego i Zygmunta.
23. Porwanie Zosi przez Józia i wspólna ucieczka.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Ferdydurke - ramowy plan wydarzeń
2  Znaczenie tytułu powieści
3  Niekonwencjonalne zakończenie…czy ja też jestem trąba?