Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Warto pamiętać, że stosując trawestację, powinno się zachowywać oryginalną kompozycję dzieła, a także jego elementy składowe oraz tematykę.Trawestacja jest odmianą parodii, bo jej celem jest ośmieszenie ogólnie poważanych i szanowanych dzieł literackich.
Przykładem trawestacji może być poemat heroikomiczny Ignacego Krasickiego zatytułowany Monachomachia, który jest parodią eposu bohaterskiego. Autor łączy w nim błahy temat z wysokim (patetycznym) stylem. Wykorzystuje elementy budowy eposu, aby opowiedzieć o absurdalności wojny mnichów. Spójrz tylko na poniższy fragment:

Nie dość, ojcowie, najeść się i napić,
Trzeba tu więcej coś jeszcze dokazać.
Kto wie? W dyspucie możem się poszkapić.
Ja radzę, żeby tę niezgodę zmazać,
Trzeba się wcześnie a dobrze pokwapić.
Niech z nami piją — a wtenczas ukazać
Potrafim światu, o ich własnej szkodzie,
Co może dzielność w największej przygodzie.
strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Aluzja literacka, czyli „follow-up” do innego utworu
2  Antyteza – figura pełna kontrastów
3  Jak napisać dobre wypracowanie?