Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Jaki stosunek do nauki; stosunek do kolegów; stosunek do zaborców; stosunek do polskości; i jakie cechy charakteru posiadał:
a) Marcin Borowicz.
b)Andrzej Radek?

Marcin BorowiczAndrzej Radek
Pochodzenie społecznezubożała szlachtabiedna rodzina fornali (robotników rolnych)
RodzinaMarcin jest jedynakiem. Rodzice - Helena i Walenty Borowiczowie - dzierżawcy majątku ziemskiegorodzina fornali (robotników rolnych), liczne rodzeństwo
Warunki materialneMarcin pochodzi z niezbyt zamożnej rodziny, jednak rodzice nie szczędzą pieniędzy na jego edukacjęAndrzej pochodzi z bardzo biednej rodziny. Od wczesnej młodości pracuje jako pastuszek. Nie może liczyć na pomoc finansową rodziców. Często głoduje. Żeby przeżyć w gimnazjum pracuje jako korepetytor Władzia i Mici Płoniewiczów.
Sposób uzyskania wykształceniaSzkoła elementarna w Owczarach i lekcje z panem Wiechowskim, gimnazjum w Klerykowie przy pełnym wsparciu finansowym rodzicówLekcje u Paluszkiewicza, Progimnazjum w Pyrzogłowach z finansową pomocą Paluszkiewicza, gimnazjum w Klerykowie - praca za możliwość nauki/td>
Stosunek do naukiUważny uczeń w Owczarach. Sumiennie i z obawą (o złe oceny) podchodzi do nauki. Wysoko oceniane umiejętności kaligrafii i wiedza z religii. Strach przed arytmetyką. Po gorliwości Marcina nie zostało wiele w pierwszej klasie gimnazjum w Klerykowie. Uległ wpływowi Wilczka, zaczął wagarować i opuścił się w nauce. Ponowna zmiana nastąpiła po groźbie wyrzucenia Marcina w związku ze strzelaniem z pistoletu w parku. Potrzebę samokształcenia i pogłębiania wiedzy rozbudza w Borowiczu lektura dzieła Buckle`aAndrzej jest pilnym uczniem. Naukę traktuje jako realną szansę na zmianę swojego życia. Wyrusza w wędrówkę do gimnazjum w Klerykowie bez pieniędzy i wsparcia rodziny. Z uwagi na swoje pochodzenie jest wyszydzany przez uczniów i nauczycieli. Mimo skrajnej biedy nie poddaje się i podejmuje pracę korepetytora Władzia i Mici Płoniewiczów.
Stosunek do kolegówW Owczarach wyobcowany, nie nawiązuje żadnych relacji z kolegami z klasy. W Klerykowie koleżeński i uległy (np. wobec Wilczka). Po dostrzeżeniu przez Zabielskiego staje się osobą pełną dumy i pychy. Mimo to okazuje współczucie Andrzejowi Radkowi i wstawia się za nim u inspektora. Po recytacji Reduty Ordona przez Zygiera razem z przyjaciółmi organizuje tajne stowarzyszenie. Dojrzewa razem z nimi do roli prawdziwego patrioty.Andrzej początkowo nie nawiązuje bliższych relacji z kolegami z klasy. Wyszydzany za swoje pochodzenie i sposób wypowiadania się wycofuje się. Bliższe relacje z Borowiczem i Zygierem nawiązuje dopiero w siódmej klasie, przyłączając się dzięki nim do grupki uczniów, spotykających się u Gontali. Wspiera Marcina w chwili zwątpienia i rozpaczy.
Stosunek do zaborcówMarcin, przez własną nieświadomość i potrzebę autorytetu ulega wpływom Zabielskiego. Gromadzi wokół siebie czytelników literatury rosyjskiej i lojalistów wobec nauczyciela i opiekuna. Przechodzi przemianę po recytacji Reduty Ordona przez Bernarda Zygiera. Odkrywa fałsz rusyfikatorów. Czuje złość, czego wyrazem jest obrzucenie błotem pana Majewskiego.Andrzej świadomy swojej polskości i zła, które czynią zaborcy. Czyta polską literaturę i nie ulega wpływom rusyfikatorów
Stosunek do polskościŚwiadomość narodowa dojrzewała w Marcinie z biegiem lat. Poddał się rusyfikacji, wierząc w dobre intencje Zabielskiego. Podczas lekcji języka polskiego i recytacji przez Bernarda Zygiera Reduty Ordona przeżywa wstrząs. Dojrzewa do bycia Polakiem i zaczyna sprzeciwiać się metodom stosowanym przez rusyfikatorów. Razem z grupą przyjaciół poznaje polską literaturę i historięAndrzej przez lata samotności w Klerykowie poznaje polską literaturę i historię z książek wyrzuconych przez Płoniewicza. Jest świadomy swojej polskości i sprzeciwia się zasadom ustalonym przez nauczycieli i dyrekcję gimnazjum
Cechy charakterudelikatny, wrażliwy, uczuciowy, uległy, koleżeńskiuparty i ambitny w osiąganiu celów, pracowity, koleżeński, silny emocjonalnie
Ocena bohateraMarcin jest postacią ciekawą. Popełnia wiele błędów, jednak jest w stanie odnaleźć własną drogę. Chciałbym mieć takiego przyjaciela, z którym mógłbym dzielić moje nieidealne życie. Andrzej Radek jest postacią inspirującą. Mimo skrajnej biedy potrafi zawalczyć o siebie i swoją edukację. Wyrusza bez pieniędzy w podróż do gimnazjum i ciężko pracuje, aby osiągnąć cel. Jestem pewien, że byłby wspaniałym przyjacielem.
Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Syzyfowe prace - streszczenie szczegółowe
2  Uzupełnij notatkę: rodzinna miejscowość Marcina Borowicza
3  Walenty i Helena Borowiczowie