Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Bernard Zygier pojawia się w Klerykowie na początku trzeciego kwartału, w siódmej klasie. Jest to młodzieniec osiemnasto- bądź dziewiętnastoletni, średniego wzrostu, krępy i nieco ospowaty. Rysy twarzy wyraziste, nos duży. Jego oczy, „barwy nieokreślonej jak woda”, patrzą na świat spokojnie, lecz z uwagą.

Początkowo jest dla gimnazjalistów postacią tajemniczą. Do miasta przyjechał z Warszawy, gdzie został wyrzucony ze szkoły za „nieprawomyślność”. Do gimnazjum klerykowskiego został przyjęty dzięki specjalnemu zezwoleniu kuratora okręgu naukowego i wstawiennictwu znanej osoby. Natychmiast zostaje otoczony szczególnym nadzorem. Mieszka u Kostriulewa i poza murami szkoły nie ma prawa kontaktować się z kolegami. Każdego dnia jest rewidowany, często wzywany do odpowiedzi i oceniany surowej niż pozostali uczniowie. Zygier okazuje się jednak uczniem pilnym i zdolnym.

Bernard jest osobą opanowaną i zrównoważoną, nigdy nie okazuje strachu czy też złości. Na jego twarzy maluje się wyraz uprzejmej drwiny. Wzbudza zainteresowanie kolegów, a także ogólną zawiść i niechęć. Zazdroszczą mu tego, że przybył z Warszawy i zna dzieła pisarzy, o których nawet nie słyszeli. Jego uprzejma grzeczność jest postrzegana jako wyniosłość i arystokratyzm, a milczenie i brak udziału w dyskusjach na przerwach – za nieuctwo.

Przez pierwsze miesiące pobytu w Klerykowie, Zygier żyje samotnie. Dopiero po kilku tygodniach uzyskuje pozwolenie na uczęszczanie na lekcje języka polskiego. Jego recytacja „Reduty Ordona” w wielu siódmoklasistach budzi pojęcie ojczyzny i patriotyzmu. Najbliższym przyjacielem młodzieńca staje się Andrzej Radek – łączy ich wspólna miłość do ojczyzny i świadomość dalszej drogi, jaką powinni podążyć po ukończeniu szkoły.

Bernard jest i czuje się Polakiem. Zmienia nazwisko z Sieger, jak podpisywali się jego dziad i ojciec, na polskie – Zygier. W Warszawie należał do organizacji młodzieżowej, uczącej polskiej literatury i historii. Podobną misję podejmuje w Klerykowie. Staje się duszą i kierownikiem spotkań u Gontali, a pod jego wpływem zmienia się sposób myślenia o Polsce młodych ludzi kończących gimnazjum.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Syzyfowe prace - streszczenie
2  Szczegółowy plan wydarzeń
3  Sztetter