Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Mickiewicz wykorzystuje w inwokacji różnorodne środki stylistyczne, które dodają głębi, dramatyzmu i malowniczości:

 • Apostrofy
  "Litwo! Ojczyzno moja!", "Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy /I w Ostrej świecisz Bramie!", "Ty, co gród zamkowy
  Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!".

 • Porównania
  "Ty jesteś jak zdrowie", "gryka jak śnieg biała", "A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą
  Zieloną"

 • Epitety
  "bursztynowy świerzop", "gród zamkowy", "pagórków leśnych", "łąk zielonych", "błękitnym Niemnem", "miedzą / Zieloną".

 • Uosobienie
  "ciche grusze siedzą", "panieńskim rumieńcem dzięcielina pała", "przenoś moją duszę utęsknioną".

 • Oksymoron
  "Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę"

 • Ożywienie
  "Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie!"

 • Synekdocha
  "pieszo do Twych świątyń progu / iść"

 • Metafory
  "pole malowane zbożem rozmaitem", "ofiarowany, martwą podniosłem powiekę"

 • Anafory
  "Do tych pagórków leśnych", "do tych łąk zielonych", "Gdzie bursztynowy...", "Gdzie panieńskim..."

 • Przerzutnie
  "Dziś piękność twą w całej ozdobie / Widzę i opisuję", "Ty, co gród zamkowy / Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!", "Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę / Ofiarowany", "Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną / Do tych pagórków leśnych...", "jakby wstęgą, miedzą / Zieloną,", "do tych łąk zielonych, / Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;"

 • Wykrzyknienia
  "Litwo! Ojczyzno moja!", "Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy / I w Ostrej świecisz Bramie!", "Ty, co gród zamkowy / Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!"

 • Elipsa
  "(tam,) Gdzie bursztynowy świerzop"

 • Archaizmy
  "zbożem rozmaitem", "pod Twoję", "przenoś moję"

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie szczegółowe
2  Tło historyczno-polityczne w Panu Tadeuszu
3  Katalog bohaterów