Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1. Kompozycja dzieła składa się z szeregu scen mniej lub bardziej powiązanych ze sobą, podporządkowanych jednak dwóm głównym tematom - dorastaniu w czasach zaborów i rusyfikacji w polskiej szkole.
2. Powieść cechuje duży realizm i naturalizm - z dużą precyzją przedstawione środowisko dorastającej młodzieży, polska wieś i szkoła w czasach zaborów.
3. Wątki główne powieści rozwijają się dzięki nawarstwianiu się motywów.
4. Bohaterów lepiej poznajemy dzięki bogactwu dialogów i sytuacji, które są wypełnione elementami dramatycznymi i komicznymi.
5. W kompozycji dzieła przeważa mowa potoczna, wzbogacona elementami gwary, żargonu środowiskowego oraz obcych zapożyczeń. Bohaterowie posługują się zindywidualizowanym językiem
6. 3-osobowy narrator wszechwiedzący - szczegółowo opisuje wydarzenia i przeżycia bohaterów.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Syzyfowe prace - streszczenie szczegółowe
2  Napisz plan wydarzeń rozdziału XV (lekcja języka polskiego) Syzyfowych prac
3  Szczegółowy plan wydarzeń