Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dobrze wiedzieć
Współczesne znaczenie: śmierć lub miejsce wiecznego, szczęśliwego odpoczynku i oczekiwania na sąd Boży.

Pochodzenie


Aby dowiedzieć się, co oznacza ten zwrot, należy poznać jedną z najpopularniejszych biblijnych przypowieści – o bogaczu i Łazarzu. Ten pierwszy „ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował”. Nie zauważał biednego, konającego z głodu Łazarza, który wysiadywał pod jego drzwiami. Pragnął on tylko resztek ze stołu bogacza, jednak nigdy ich nie otrzymywał i wkrótce zmarł. Po jego śmierci aniołowie zabrali go do krainy wiecznego szczęścia – na łono Abrahama.

Trafiali tam wyłącznie prawi i pobożni ludzie, by w spokoju oczekiwać sądu ostatecznego. Zwrot ten pojawia się również w innych miejscach w Biblii – na przykład Izraelici uwolnieni z Egiptu byli przekonani, że po śmierci powitają ich Abraham, Izaak i Jakub.

A jak zakończyła się przytoczona wyżej historia dla bezdusznego bogacza? Niezbyt szczęśliwie. Po śmierci cierpiał on męki w piekle. Gdy poprosił Abrahama o litość, ten odrzekł:
„Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swe dobra, podczas gdy Łazarz doświadczał zła. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty cierpisz męki”.


Przykład użycia


„Dziadek po wielu latach cierpień przeniósł się na łono Abrahama”.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Księga Hioba - streszczenie szczegółowe
2  Wdowi grosz - pochodzenie, znaczenie, przykłady
3  Jabłko Adama - pochodzenie, znaczenie, przykłady