Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dobrze wiedzieć
Współczesne znaczenie: Osoba, która zna się na wszystkim.

Pochodzenie: Alfa i omega to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Pojawiają się one często w sztuce i literaturze. Mają bardzo bogatą i różnorodną symbolikę.

W Biblii Alfą i Omegą nazywany jest sam Bóg – określenie to pojawia się w Apokalipsie św. Jana i oznacza „Początek i Koniec” albo „Pierwszy i Ostatni”, oczywiście w kontekście Stwórcy. Jest on początkiem i końcem wszystkiego. To w nim zawiera się cały sens istnienia świata i ludzi. Symbole tych greckich liter pojawiały się również w sztuce chrześcijańskiej, gdzie bardzo często łączone były z krzyżem i monogramem Jezusa Chrystusa. Miały wyrażały jego mądrość oraz to, że jest jednocześnie człowiekiem i Bogiem.

Co więcej, w średniowieczu pojawił się i rozpowszechnił zwyczaj umieszczania alfy i omegi na paschałach, hostiach i innych przedmiotach liturgicznych. Z czasem przestały się one pojawiać w sztuce chrześcijańskiej, by powrócić po Soborze Watykańskim II, zorganizowanym w latach 1962–1965. Tam postanowiono przywrócić symbolom ich wcześniejsze sens i rangę.

Przykład użycia: „Skończył studia i uważa się za alfę i omegę”.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Księga Hioba - streszczenie szczegółowe
2  Przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30) – streszczenie, interpretacja
3  Manna z nieba - znaczenie, pochodzenie, przykłady