Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dobrze wiedzieć
Współczesne znaczenie: Mądra, sprawiedliwa decyzja, która kończy spór bez szkód dla stron konfliktu.

Pochodzenie

Salomon był izraelskim królem, znanym ze swojej mądrości w wydawaniu wyroków. Biblia opisuje go w taki sposób: „Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza. Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan”. Powiedzenie „salomonowy wyrok” odnosi się do jednej z biblijnych opowieści.

Otóż Salomon musiał rozstrzygnąć bardzo trudny konflikt pomiędzy dwiema kobietami. Mieszkały one razem i każda miała dziecko, lecz jedno z nich zmarło. Jego matka, w tajemnicy przed drugą, zabrała żyjące niemowlę, a na jego miejscu ułożyła martwe ciało swojego. Pokrzywdzona kobieta poprosiła o pomoc króla Salomona. Władca wykazał się ogromnym sprytem: kazał rozdzielić żywe dziecko na pół. Fałszywa matka zgodziła się na to, a prawdziwa odmówiła, chcąc uratować je przed śmiercią. W ten sposób władca mógł dokonać sprawiedliwego wyboru. Dzięki temu aż do swojej śmierci był czczony przez lud i uważany za tego, który został obdarowany Bożą mądrością.

Przykład użycia


„To mądry sędzia, na pewno wyda salomonowy wyrok”.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Księga Hioba - streszczenie szczegółowe
2  Podział ksiąg biblijnych
3  Nawiązania biblijne w literaturze