Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Kategorie więźniów:

- „urcy” - tak nazywano pospolitych przestępców po wielokrotnej recydywie, „urka” był instytucją w obozie, decydował o wartości robotników w brygadzie, zajmował często odpowiedzialne stanowiska: „Są to ludzie, którzy myślą o wolności z takim samym obrzydzeniem i lękiem, jak my o obozie.”,

- „bezprizorni” - małoletni przestępcy tworzący najgroźniejszą mafię półlegalną w Rosji, trudnią się najczęściej kradzieżą,

- „biełoruczki” - więźniowie polityczni,

- „bytowiki” - więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia: spóźnienia do pracy, chuligaństwo, uchybienia przeciwko dyscyplinie fabrycznej, drobna kradzież. Mieszkają i pracują w więzieniu na określonych warunkach, mają ustalone terminy widzeń z rodziną, ich cele przypominają normalne mieszkania,

- „proizwoł” - słowo oznaczające rządy więźniów od późnego wieczora do świtu,

- „razwodczik” - więzień odpowiedzialny za wymarsz brygad do pracy,

- „nacmeni” - więźniowie pochodzący z terytorium Azji.

Inne terminy:

- „zona” - teren obozu,

- „łagier” - obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami, mający na celu rzekomą resocjalizację więźnia, a w istocie wykorzystanie go jako „przedmiotu” wzbogacającego gospodarkę Związku Sowieckiego,

- „etap” - przeniesienie (przejście) do innego obozu,

- „kawecze” - osoba pełniąca w obozie funkcję kulturalno-oświatową, zajmowała się także edukowaniem więźniów,

- „wychodnoj djeń” - dzień wolny od pracy, rozpoczynający się rewizją, a następnie spędzany w dowolny sposób przez skazańców, ale przy zachowaniu wszelkich formuł regulujących życie w obozie,

- „tufta” - forma oszustwa stosowanego przez brygadierów w pracy polegająca m.in. na „umiejętnym” wiązaniu drewnianych kloców, dopisywanie wyższych norm pracy więźniom (za odpowiednią opłatą),

- „lesoruby” - brygada więźniów pracujących w lesie,

- „lesopował” - teren, na który pracowała brygada „lesorubów”,

- „lekpom” - pomocnik lekarza, często donosiciel,

- „nocne łowy” - nocne „polowanie” na kobiety, połączone zwykle ze zbiorowym gwałtem,

- „łagpunkt” - inne punkty obozów pracy.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Inny świat - streszczenie szczegółowe
2  „Inny świat” – literatura piękna czy literatura faktu?
3  Sens epilogu Innego świata