Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Obóz pracy, opisany w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, był częścią państwa totalitarnego i jednocześnie odzwierciedlał zasady, według których taki ustrój funkcjonował.

1.Państwo totalitarne kontrolowało życie obywateli:


a)W obozie obowiązywały plany produkcyjne, a więźniowie musieli wyrabiać określone normy.
b)Od wyrobionych planów i norm uzależnione były różne przywileje więźniów – między innymi lepsze jedzenie i „wychodnoj dień”.
c)Jednostki niezdolne do pracy skazywane były na powolną śmierć głodową w Trupiarni.
d)Obowiązywał system brygadowy, co miało podnosić wydajność wszystkich osób w grupie, a więźniowie kontrolowali wzajemnie swoją pracę.
e)Wszelkie wyrobione normy podlegały rozbudowanemu systemowi biurokracji.
f)Więźniowie byli maksymalnie eksploatowani, a praca stawała się dla nich przymusem i sposobem zniewolenia.
g)Skazańcy nie otrzymywali godziwej zapłaty, a zarobione pieniądze były nieadekwatne do ponoszonego wysiłku.
h)Istniała rozbudowana lista przestępstw gospodarczych..

2.Państwo totalitarne kontrolowało życie polityczne obywateli:


a)Istniała tylko jedna partia, która miała nieograniczoną władzę, bez żadnych instytucji kontroli nad nią.
b)Lista przestępstw politycznych była rozbudowana.
c)Poglądy obywateli musiały być zgodne z jedynym, właściwym i oficjalnym nurtem ideologicznym państwa.
d)Obóz był „ośrodkiem wychowawczym”, który odpowiednio kształtował światopogląd więźniów poprzez propagandę.

3.Państwo kontrolowało życie osobiste obywateli:

a)Obozy przyczyniały się do rozpadu związków rodzinnych, ograniczano widzenia oraz kontakty listowne.
b)Cała rodzina ponosiła odpowiedzialność za popełnione przez jednego z jej członków przestępstwo, inni ludzie gardzili tymi, którzy pozostali na wolności, a NKWD prześladowało ich.
c)System donosów w obozie niszczył wszelką zażyłość między więźniami, którzy nie ufali sobie, ponieważ każdy mógł okazać się donosicielem.

4.Państwo sprawowało kontrolę nad życiem intelektualnym obywateli:

a)W obozie istniał indeks tekstów zakazanych.
b)Więźniowie mieli dostęp do ocenzurowanych książek, które wydawane były im zgodnie z przepisami.

5.Państwo kontrolowało tożsamość religijną obywateli – katolicy w obozie nie mieli prawa do obchodzenia świąt.

6.Państwo było ponad prawem:

a)Więźniowie otrzymywali wyroki na podstawie fałszywych dowodów i fałszywych oskarżeń, w każdej chwili mogli mieć przedłużoną karę.
b)NKWD nie podlegało żadnej kontroli.
c)Więźniowie polityczni byli traktowani jako wrogowie systemu i traktowano ich gorzej niż więźniów kryminalnych.

Obóz pracy przymusowej w Związku Sowieckim można określić jako miniaturę państwa komunistycznego, którego celem było całkowite podporządkowanie więźniów władzy.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Inny świat - streszczenie (z video)
2  „Inny świat” – hołd złożony człowiekowi i dokument degradacji człowieka
3  Grudziński wobec “obozowej moralności”