Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Cechą charakterystyczną narracji „Kamieni na szaniec” jest także operowanie czasem – autor umiejętnie i płynnie przechodzi z czasu przeszłego w teraźniejszy, co wywołuje odpowiedni nastrój i pogłębia ekspresję opisywanych scen. Zakończenie utworu utrzymane zostało z czasie teraźniejszym, co służy podkreśleniu, że pomimo, iż główni bohaterowie dzieła polegli na polu walki o wolność ojczyzny, to przecież walka nie zakończyła się, gdyż ich miejsce zajęli inni młodzi ludzie.

W tok opowieści o Alku, Rudym i Zośce zostały wplecione fragmenty pamiętnika Tadeusza Zawadzkiego, które wyodrębnione zostały cudzysłowem. Aleksander Kamiński posłużył się również licznymi aforyzmami, które podsumowują zwięźle wszystko, co działo się wcześniej oraz przekazują pewną prawdę moralną.

Specyficzna dla „Kamieni na szaniec” jest swoista troska o czytelnika, do którego kilkakrotnie autor zwraca się bezpośrednio, pisząc słowo „czytelnik” dużą literą. W dzieło zostały wpisane dwie kategorie czytelników. Pierwszą kategorię stanowi pokolenie współczesne pisarzowi, a także rodzina i przyjaciele głównych bohaterów. Pokolenie to znało realia opisywanej w utworze rzeczywistości, było uczestnikami II wojny światowej. To właśnie do tej kategorii czytelników skierowane są zwroty bezpośrednie. Innym rodzajem czytelników stały się pokolenia następne, nie znające z własnych przeżyć wydarzeń, związanych z okupacją. Dla nich dzieło Kamińskiego jest opowieścią o czasach minionych i do pełnego zrozumienia potrzebują wyjaśnienia pewnych kwestii. Autor „Kamieni na szaniec” do tej kategorii czytelników skierował „Uwagi”, zamieszczone poza fabułą historii.

Aleksander Kamiński, dzięki omówionym powyżej technikom pisarskim, stworzył ciekawą opowieść o losach trójki bohaterów, którzy podjęli walkę z okupantem i zapłacili za nią własnym życiem. Dzięki temu książka stała się epitafium dla Alka, Rudego i Zośki, a także pamiątką dla tych, którzy ich opłakiwali i pamiętali o ich bohaterskich czynach. Dla współczesnego czytelnika jest to opowieść o odwadze młodych ludzi, którzy w tamtych ciężkich dniach okupacji, potrafili z podniesionym czołem stanąć do walki z najeźdźcą, a jednocześnie cenili takie wartości, jak: przyjaźń, miłość, honor i ojczyzna.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Kamienie na szaniec - streszczenie w pigułce (z filmem)
2  Historia Szarych Szeregów
3  Rozprawka na temat różnicy pokolenia młodzieży Alka, Zośki i Rudego od naszego i czy mamy jakieś wspólne cechy