Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Próba odpowiedzi na pytanie o różnice i podobieństwa pomiędzy pokoleniem bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego a pokoleniem współczesnej młodzieży nie jest jednoznaczna. Z jednej strony można wskazać na pewne podobieństwa, które łączą te dwa historycznie odległe grupy młodych ludzi, z drugiej zaś nie można zapominać o istotnych różnicach, które zasadniczo wynikają z czasów, w jakich przyszło im żyć.

Obydwa pokolenia dzieli niemalże sześćdziesiąt lat, które w znaczący sposób odmieniły oblicze świata i wpłynęły na różnice pomiędzy nimi. Kolejne rozbieżności wynikają w rzeczywistości, z jaką musieli zmierzyć się bohaterowie „Kamieni na szaniec” – rzeczywistości, w której ich ojczyzna znalazła się pod niemiecką okupacją, a oni sami musieli dokonać wyboru pomiędzy biernym poddaniem się agresji nieprzyjaciela a podjęciem czynnej walki, wynikającej z ich poczucia patriotyzmu i obowiązku wobec ojczyzny. Współczesna młodzież nie musi stawać w obliczu takiego wyboru. Żyje w wolnym kraju, w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju.Pokolenie Alka, Zośki i Rudego u progu swej dorosłości musiało zmierzyć się z jednym z najtragiczniejszych i najkrwawszych wydarzeń w dziejach świata. Wybuch II wojny światowej diametralnie zmienił ich życie, przekreślając wszystkie marzenia i plany, jakie zamierzali realizować po zdaniu matury. Wojna odbiła piętno na ich psychice, lecz jednocześnie podjęli odważną i bohaterską walkę z niemieckim okupantem, którą okupili swoim życiem. Z powieści Aleksandra Kamińskiego wyłania się obraz młodego pokolenia, które w sposób szczególny potrafiło docenić takie wartości, jak przyjaźń, braterstwo i patriotyzm. Wielkie wydarzenie dziejowe spowodowało, że pokolenie młodzieży czasu wojny musiało zmierzyć się z zupełnie nowymi dla siebie sytuacjami i musiało nauczyć się sposobów radzenia sobie w nowej rzeczywistości. To właśnie umiejętność sprawnego i przede wszystkim właściwego postępowania w trudnych okolicznościach jest jedną z cech charakterystycznych dla ówczesnego pokolenia. Życie pod niemiecką okupacją rozwinęło w nich głębokie poczucie odpowiedzialności za ojczyznę, współtowarzyszy broni i bliskich. Odpowiedzialność ta przybrała formę czynów, ponieważ bez wahania podjęli oni czynną działalność sabotażową i dywersyjną, poświęcając życie w imię walki z okupantem. Ojczyzna i los całego narodu polskiego stały się dla nich nadrzędnymi wartościami.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Kamienie na szaniec - streszczenie w pigułce (z filmem)
2  „Kamienie na szaniec” - gatunek literacki
3  „Kamienie na szaniec” jako dokument epoki