Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Powieść Aleksandra Kamińskiego: „Kamienie na szaniec” przenosi czytelnika w czasy II wojny światowej do okupowanej Warszawy, przybliżając losy trójki głównych bohaterów: Zośki, Rudego i Alka, którzy należeli do młodego pokolenia, dorastającego w czasach wolności i którzy stanęli w obliczu narodowej klęski oraz konieczności podjęcia walki z okupantem. Znając ich dzieje, ich bohaterską postawę wobec niebezpieczeństwa i ofiarę jaką ponieśli można postawić tezę, że byli to młodzi ludzie, którzy pięknie żyli i pięknie umierali.

Na ukształtowanie się osobowości i postaw życiowych bohaterów „Kamieni na szaniec” niewątpliwy i zasadniczy wpływ miały dwa czynniki – domy rodzinne, w których mieli możliwość rozwinięcia poczucia patriotyzmu i obowiązku wobec ojczyzny oraz przynależność do organizacji harcerskiej, gdzie rozwijali swoje charaktery i podejmowali zmagania ze swoimi słabościami. To właśnie dzięki właściwemu wychowaniu i możliwości kształtowania swych charakterów Alek, Rudy i Zośka rozwinęli w sobie wiele pozytywnych cech, które pozwoliły im pięknie żyć. pozwoliły im pięknie żyć.

Kolejnym argumentem, potwierdzającym postawioną tezę, jest postawa bohaterów wobec rzeczywistości, w jakiej po 1 września 1939 roku znalazła się ich ojczyzna. Głębokie poczucie patriotyzmu i odpowiedzialności nie pozwoliły im pozostać obojętnymi na zaistniałą sytuację. Ci młodzi ludzie czynnie zaangażowali się w działalność sabotażową i dywersyjną, wymierzoną w okupanta. Powierzone sobie zadania wykonywali z pełnym poświęceniem, niejednokrotnie ryzykując swoim życiem. Wykazali się zdolnościami przywódczymi, czuli się odpowiedzialnymi nie tylko za kraj, ale również za podlegających im kolegów, a każdą porażkę dokładnie analizowali, aby na przyszłość nie popełniać podobnych błędów. Ich poczucie miłości do ojczyzny podkreślało piękno ich życia – życia, które całkowicie poświęcili służbie Polsce.

Alek, Zośka i Rudy zawsze na pierwszym miejscu stawiali patriotyzm, a wszystkie swoje działania podporządkowali idei narodowowyzwoleńczej. Czuli się odpowiedzialnymi za swój kraj i chcieli czynnie uczestniczyć w jego odbudowie po odzyskaniu niepodległości. Dlatego też kształcili się na tajnych kompletach, zdobywając wiedzę, która w przyszłości mogła okazać się im przydatna.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Kamienie na szaniec - streszczenie szczegółowe
2  Czas i miejsce akcji Kamieni na szaniec
3  Akcja w Celestynowie – szczegółowy opis