Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1.Aleksander Wat – JA z jednej strony i JA z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka, [w:] Wybór wierszy, oprac. Adam Dziadek, Wrocław 2008.
2.Andrzej Lam, Polska awangarda poetycka. Programy z lat 1917–1923, t. 2: Manifesty i protesty. Antologia, Kraków 1969.
3.Andrzej Zawadzki – Dwudziestolecie międzywojenne, [w:] Ilustrowane dzieje literatury. Od antyku do współczesności, Bielsko-Biała 2003.
4.Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, wstęp i komentarz Z. Jarosiński, wybór i oprac. tekstów H. Zaworska, Wrocław 1978.
5.Antoni Słonimski – Poezje zebrane, Warszawa 1970.
6.Bolesław Miciński – Pisma. Eseje, artykuły, listy, wybór i oprac. A. Micińska, wstęp J. Błoński, Kraków 1969.
7.Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa – Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006.
8.Jan Lechoń – Poezje, oprac. R. Loth, Wrocław 1990.
9.Jarosław Iwaszkiewicz – Wiersze, Warszawa 1977, t. 1.
10.Jerzy Kwiatkowski – Dwudziestolecie Międzywojenne, Warszawa 2003.
11.Jerzy Kwiatkowski – Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1993.
12.Joanna Lupas-Rutkowska – Ściąga z języka polskiego. Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002.
13.Jolanta Kulikowska – XX-lecie międzywojenne. Synteza epoki, Wydawnictwo WERSET 2000.
14.Józef Czechowicz – Wybór poezji, oprac. T. Kłak, Wrocław 1985.
15.Józef Wittlin – Hymny, [w:] Wybór poezji, wstęp W. Ligęza, Kraków 1998.
16.Julian Przyboś – Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wstęp E. Balcerzan, Wrocław 1989.
17.Julian Tuwim – Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, wyd. 4 rozszerz., Wrocław 1986.
18.Karol Irzykowski – Wybór pism krytycznoliterackich, oprac. W. Głowala, Wrocław 1975.
19.Kazimierz Wierzyński – Wybór poezji, wstęp K. Dybciak, Wrocław 1991.
20.Konstanty Ildefons Gałczyński – Wybór poezji, oprac. M. Wyka, Wrocław – Kraków 2003.
21.Leopold Staff – Wybór poezji, oprac. M. Jastrun, wyd. 3, Wrocław 1985.
22.Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – Wybór poezji, oprac. J. Kwiatkowski, Wrocław 1998.
23.Adam Hołub – Komunizm [w:] Podstawowe kategorie polityki pod red. Stefana Opary, Danuty Radziszewskiej-Szczepaniak, Arkadiusza Żukowskiego, Olsztyn.
24.Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, [oprac.] M. Głowiński, J. Sławiński, t. 1-2, Wrocław 1997.
25.Polska krytyka literacka 1919–1939. Materiały, pod red. J. Z. Jakubowskiego, Warszawa 1966.
26.Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka i in., Wrocław – Warszawa – Kraków 1996.
27.Dariusz Michalski – Powróćmy jak za dawnych lat… czyli historia polskiej muzyki rozrywkowej (lata 1900-1939), Warszawa 2007.
28.Stanisław Jedynak – Kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym, „Rota” 1993, nr 2/3.
29.Tadeusz Peiper – Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski, Wrocław 1979.
30.Tadeusz Peiper – Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski, Wrocław 1979.
31.Tadeusz Żeleński (Boy) – Reflektorem w mrok, oprac. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1984.
32.Tytus Czyżewski – Pastorałki, [w:] Poezje i próby dramatyczne, oprac. A. Baluch, Wrocław 1992.
33. Czesław Michalski - Sport polski w dwudziestoleciu międzywojennym, "Konspekt" nr 2/2005
34.Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego.
35.filmweb.pl
36.http://www.wsp.krakow.pl
37.http://www.filmsite.org
38.http://historia.pgi.pl
38.wikipedia.pl