Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Lata dwudzieste w Polsce
Zakończenie I wojny światowej (11 listopada 1918 roku) przyniosło Polsce oczekiwaną przez sto dwadzieścia trzy lata niepodległość. Ten wielki sukces wiązał się jednak z bardzo poważnym dylematem politycznym – w którą stronę Polska powinna zmierzać? Jak powinna wyglądać nowa Rzeczpospolita? Wielość koncepcji nieuchronnie prowadziła do konfliktu, a może nawet wojny domowej. Zapobiegł temu powrót... więcej

Kalendarium dwudziestolecia miedzywojennego w Polsce

1918
- Ogłoszenie przez Radę Regencyjną niepodległości Królestwa Polskiego, które od 7 października miało być uniezależnione od Niemiec i Austro-Węgier.
- W Europie Środkowej powstają nowe państwa: Polska, Czechosłowacja, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.
- Józef Piłsudski obejmuje władzę wojskową w Warszawie (11 listopada).
- Wybuch powstania wielkopolskiego (27... więcej