Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Narodziny epoki

Zakończenie I wojny światowej, która swoją niespotykaną dotąd gwałtownością i brutalnością pochłonęła miliony istnień ludzkich, odcisnęło silnie swoje piętno na tych, którzy ją przeżyli. Po 1918 roku można zaobserwować wyraźną zmianę w światowej sztuce, w tym i literaturze. Zakończenie wielkiego konfliktu zbrojnego na skalę światową spowodowało masowe powstawanie dzieł o wymowie pokojowej, które ukazywały koszmar wojny,... więcej



Nazwa epoki

Inaczej niż w przypadku innych epok nazwa dwudziestolecie międzywojenne bezpośrednio wynika z granic czasowych wyznaczających ten okres w dziejach literatury. Termin „dwudziestolecie międzywojenne” można stosować naprzemiennie z terminem „międzywojnie”.

Jak zauważa Jolanta Kulikowska, epoka ta cechuje się pewną specyfiką, która zmusza badaczy kultury do przyjęcia innej perspektywy:
Byłoby błędem...
więcej



Podział chronologiczny epoki

Początek dwudziestolecia międzywojennego przypada na zakończenie I wojny światowej, czyli na koniec roku 1918 (11 listopada). Mniej więcej pierwsza dekada, czyli lata 1919-1929, określa się mianem „okresu jasnego”. Jak nie trudno się domyślić, jego główną cechą był optymizm, radość z zakończenia wojny i pacyfizm. Jednak głównie za sprawą wielkiego kryzysu gospodarczego i nasilających się tendencji... więcej



Kalendarium polskiej literatury międzywojennej

1918
- Maria Dąbrowska pisze Dzieci ojczyzny – opowiadania historyczne dla młodzieży;
- Władysław Reymont kończy trzytomowe dzieło Rok 1794;
- Wacław Berent publikuje Żywe kamienie – powieść o średniowiecznych artystach wędrownych, których wizyta w pewnym mieście zmienia oblicze grodu pogrążonego dotąd w marazmie;
- Julian Tuwim oddaje do druku Czyhanie na Boga.

1919

- Wychodzi zbiór... więcej



Kalendarium światowej literatury międzywojennej

1920
- Herbert George Wells, Historia świata (The Outline of History)
- Edith Wharton, Wiek niewinności (The Age of Innocence)

1921
- Jaroslav Haek, Przygody dobrego wojaka Szwejka (I tom)

1922
- James Joyce, Ulisses

1923
- Herbert George Wells, Ludzie jak bogowie (Men Like Gods)

1924
- Thomas Mann, Czarodziejska Góra (Der Zauberberg)

1925
-... więcej