Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Juliusz Kaden-Bandrowski - życie i twórczość

Juliusz Bandrowski przyszedł na świat 24 lutego 1885 roku w Rzeszowie jako młodszy syn lekarza i publicysty Juliusza Mariana Bandrowskiego i jego żony Heleny z domu Kaden, zawodowej pianistki. Starszy brat przyszłego wybitego pisarza – Jerzy – również został prozaikiem i publicystą.

Młody Bandrowski od najmłodszych lat pasjonował się muzyką. Po ukończeniu gimnazjum w Krakowie wyjechał do Lipska, a następnie Brukseli,... więcejKazimiera Iłłakowiczówna - życie i twórczość

Kazimiera Iłłakowiczówna urodziła się 6 sierpnia 1882 roku w Wilnie. Była nieślubnym dzieckiem Barbary Iłłakowiczówny i Klemensa Zana. Jeszcze jako małe dziecko straciła oboje rodziców i przeszła pod opiekę Zofii Zyberko-Buynowej. Wychowywała się na dworku ziemiańskim w Witebszczynie.

Naukę pobierała najpierw w domu, potem w Warszawie, a maturę eksternistycznie zdała w Petersburgu. Na studia wyjechała do kolegium dla... więcejTadeusz Peiper - życie i twórczość

Tadeusz Peiper urodził się 3 maja 1891 roku w podkrakowskim Podgórzu. Jego ojciec Mark Peiper był uznanym krakowskim adwokatem. Przyszły poeta, prozaik i publicysta ukończył gimnazjum Jana Sobieskiego i w 1909 roku został przyjęty na Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od najmłodszych lat związany był z tajnymi organizacjami socjalistycznymi i niepodległościowymi. Działał między innymi w „Strzelcu”.... więcejAleksander Wat - życie i twórczość

Aleksander Wat naprawdę nazywał się Chwat, urodził się 1 maja 1900 roku w Warszawie. Podobnie jak wielu z największych poetów międzywojnia po ukończeniu gimnazjum studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wraz z Anatolem Sternem założył ugrupowanie futurystyczne. Razem redagowali jednodniówki i manifesty, między innymi „Tak” w 1919 roku, „To są niebieskie pięty,... więcejAdam Ważyk - życie i twórczość

Naprawdę nazywał się Adam Wagman i urodził się 17 listopada 1905 roku w Warszawie. W okresie międzywojnia związany był z poetyckim nurtem awangardowym. W latach 1924-1925 był członkiem redakcji „Almanachu Nowej Sztuki”. Współpracował również ze „Zwrotnicą”.

Okres drugiej wojny światowej spędził we Lwowie, gdzie w latach 1942-1944 służył w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR. Był autorem... więcejJózef Wittlin - życie i twórczość

Józef Wittlin urodził się 17 sierpnia 1896 roku w majątku Dmytrów we Wschodniej Małopolsce. Zadebiutował w 1912 roku utworem Prolog ku czci Zygmunta Krasińskiego wydrukowanym w czasopiśmie „Wici”. Dwa lata później wstąpił do Legionu Wschodniego, aby walczyć o niepodległość ojczyzny na froncie wschodnim podczas pierwszej wojny światowej. W 1916 roku trafił do armii austriackiej. W międzyczasie został... więcejEmil Zegadłowicz - życie i twórczość

Emil Zegadłowicz urodził się 20 lipca 1888 roku w Bielsku. Znaczną część życia spędził w Gorzeniu Górnym niedaleko Wadowic. Studiował w Krakowie, Wiedniu i Dreźnie, lecz ostatecznie nie zdobył tytułu naukowego.

W latach 1919-1921 był pracownikiem Ministerstwa Kultury i Sztuki, gdy resortem zarządzał Zenon Przesmycki-Miriam. W 1927 roku objął stanowisko kierownika literackiego Teatru Polskiego w Poznaniu i kierownictwo... więcej