Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Główni przedstawiciele krytyki literackiej - Boy -Żeleński i Irzykowski

Rozwój literatury w okresie międzywojennym spowodował prawdziwy rozkwit polskiej krytyki literackiej. Lata 1918-1939 obfitowały w wysyp na niespotykaną dotąd skalę monografii, podręczników akademickich, słowników, encyklopedii i innych publikacji poświęconych polskiej literaturze. Co ciekawe, wielu z ówczesnych badaczy wyspecjalizowało się w tematyce staropolskiej i romantycznej.

Na pierwszy plan w polskiej twórczej krytyce literackiej... więcejLiteraturoznawstwo dwudziestolecia miedzywojennego

Do najważniejszych dzieł traktujących o teorii literatury, literaturoznawstwie czy językoznawstwie polskim pochodzących z okresu międzywojnia należy zaliczyć:

- Słownik etymologiczny języka polskiego, Dzieje kultury polskiej, Encyklopedia staropolska – autorem tych trzech pozycji był Aleksander Brückner wybitny polski slawista niemieckiego pochodzenia, swego czasu profesor literatury słowiańskiej na berlińskim... więcejCzasopiśmiennictwo dwudziestolecia międzywojennego

Co niezwykle ważne, polscy krytycy i teoretycy literaccy mieli możliwość swobodnego wypowiadania się na łamach prasy. Głównym środkiem do dzielenia się swoim spostrzeżeniami z szerszą publicznością były naturalnie czasopisma kulturalne. W Polsce międzywojennej było ich bardzo dużo, a co ważniejsze, stały na wysokim poziomie i były zróżnicowane pod każdym względem.

W okresie międzywojennym ukazywały się pisma kulturalne,... więcej