Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Czasopiśmiennictwo dwudziestolecia międzywojennego

Co niezwykle ważne, polscy krytycy i teoretycy literaccy mieli możliwość swobodnego wypowiadania się na łamach prasy. Głównym środkiem do dzielenia się swoim spostrzeżeniami z szerszą publicznością były naturalnie czasopisma kulturalne. W Polsce międzywojennej było ich bardzo dużo, a co ważniejsze, stały na wysokim poziomie i były zróżnicowane pod każdym względem.

W okresie międzywojennym ukazywały się pisma kulturalne,... więcej