Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Lata 1918-1939 były bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia literatury polskiej. Światopogląd okresu, w którym dominował behawioryzm, freudyzm, egzystencjalizm, pragmatyzm oraz katastrofizm czy nowe tendencje obecne w sztuce XX wieku, takie jak ekspresjonizm, futuryzm, dadaizm, nadrealizm, kreacjonizm, psychologizm czy realizm magiczny zainspirowały wielu pisarzy do stworzenia ich największych i najlepszych dzieł.


Literatura powszechna w okresie międzywojennym

Niemcy - literatura międzywojnia
Gdy do władzy doszedł Hitler, pisarze stanęli przed wyborem: pisać w stylu zaakceptowanym przez partię, kończyć przygodę z literatura, związać się z podziemną opozycją, albo opuścić ojczyznę w poszukiwaniu nowego domu, jak np. Tomasz i Henryk Mannowie, Erich Maria Remarque, Arnold Zweig.

Przykładami znanych niemieckich pisarzy są:

- noblista Tomasz Mann, określany nie tylko mianem... więcej