Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Pozytywizm na świecie

Pozytywizm zapisał się na trwałe do historii literatury i kultury jako wiek realizmu, powieści, nauki oraz propagowania sportu i zdrowego stylu życia.

Zestawienie najważniejszych publikacji, utworów muzycznych, malarskich, czyli tekstów kultury oraz najbardziej istotnych wydarzeń politycznych, społecznych oraz cywilizacyjnych pozwoli w pełni zrozumieć bogactwo epoki.

1863
· Francuski malarz, Edouard Manet maluje jeden ze... więcej

Kalendarium polskiego pozytywizmu

Pozytywizm w Polsce
1863
· Wybucha powstanie styczniowe Polaków przeciwko Imperium Rosyjskiemu.
· Artur Grottger, choć nie widzi powstania styczniowego, tworzy z wyobraźni wstrząsający cykl Polonia, złożony z 9 rysunków.
· Powstaje „Wędrowiec” - polski ilustrowany tygodnik o tematyce podróżniczo-geograficznej a następnie społeczno-kulturalnej. Zakłada go Józef Unger.
· Józef Ignacy Kraszewski publikuje książkę... więcej