Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Geneza i podstawy filozoficzno-społeczne pozytywizmu

Pozytywizm to okres w dziejach literatury polskiej, który najczęściej wyznacza się na lata 1864 – upadek powstania styczniowego - 1890. W ówczesnym czasie nurt pozytywny był dominującym. Głównym założeniem epoki były: zaufanie do rozumu, przeświadczenie o dokonującym się postępie, organistyczna wizja społeczeństwa, kult nauki i mozolnej pracy. Społeczeństwo Kongresówki w okresie popowstaniowym było niezmiernie... więcejIdee społeczne polskiego pozytywizmu

Polski pozytywizm na pierwszy plan wysuwał program społeczny, odznaczający się szczególnym praktycyzmem. Pozytywiści pragnęli budować dojrzałe społeczeństwo i nowoczesne państwo, które edukacja miało objąć warstwę najuboższych i umocnić klasę średnią, zapewniając jej wpływ na rozwój kraju. Główną siłą mieli być inteligenci, przedsiębiorcy i kapitaliści, nie zaś ludzie dobrze urodzeni.

Pozytywiści zamierzali kształtować... więcej