Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Równie ciekawym chwytem kompozycyjnym są wykorzystane przez pisarza zestawienia kontrastowe, które podkreślają ideowy sens powieści. Lekcja historii Kostriulewa, na której Rosjanin szkaluje dzieje Polski, jest przeciwieństwem lekcji polskiego i patriotyzmu, której udzielił kolegom z klasy Bernard Zygier. Życie w Gawronkach, ukazane przez pryzmat wakacji Marcina, jest skrajnie różne od biedy chłopów z pobliskich miejscowości i sceny, w której Lejba Koniecpolski ciągnie za sobą bronę przez pole. Losy głównego bohatera, Borowicza, którego rodzice poświęcają wiele, aby chłopiec mógł się kształcić są kontrastowe z dziejami Andrzeja Radka, który ma możliwość uczenia się dzięki pomocy Antoniego Paluszkiewicza i sam musi walczyć o możliwość dalszej edukacji.

Kreacja bohaterów również została podporządkowana wymowie ideowej utworu. Bohaterowie jednostkowi ukazani są na tle przeżyć grupowych, co nadało powieści walorów uogólnienia i umożliwiło pisarzowi rzetelne odzwierciedlenie obrazu ówczesnej rzeczywistości. W „Syzyfowych pracach” występuje bohater zbiorowy. Jest nim walcząca z naporem rusyfikacji polska młodzież. Żeromski przedstawia stopniowe zmiany w charakterze bohaterów głównych, których czytelnik poznaje dzięki szkicom psychologicznym oraz poprzez ich działania i wypowiedzi. Postacie poboczne scharakteryzowane są zwięźle i niezwykle plastycznie. Charakterystyka postaci pogłębia się stopniowo w przebiegu akcji dzieła, a elementy ważne dla całości portretu bohaterów ukazuje najczęściej jeden przełomowy czyn, czy też wydarzenie. Taka technika przedstawienia osób, występujących w powieści, umożliwiła autorowi podkreślenie właściwości psychicznych postaci i ich postaw. W przypadku Andrzeja Radka jego opis zewnętrzny jest ściśle zharmonizowany z cechami jego charakteru.

Bogactwo charakterystyki bohaterów Stefan Żeromski osiągnął dzięki nasyceniu poszczególnych zdarzeń, dialogów i monologów elementami humoru, komizmu, a także przez ich udramatyzowanie i liryzm. Wszystkie te cechy wyraziście występują w języku i stylu „Syzyfowych prac”.
Właśnie w tylu różnych sposobach kreowania postaci bohaterów literackich dzieła, w ich indywidualizacji językowej i stylistycznej leży wielka siła ich oddziaływania na czytelnika oraz wartość wychowawcza ich przeżyć i działań.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Syzyfowe prace - streszczenie szczegółowe
2  Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
3  Elementy autobiograficzne w utworze