Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W kompozycji dzieła przeważa mowa potoczna, wzbogacona elementami gwary, żargonu środowiskowego oraz obcych zapożyczeń. Elementy gwary można odnaleźć w opowieściach strzelca Nogi i relacji Jędrka o kradzieży gniadej. Żargon uczniowski występuje zarówno w narracji, jak i w dialogach. W tekście utworu można odszukać wyrazy obcego pochodzenia, najczęściej z języka rosyjskiego (rusycyzmy wyrazowe i składniowe). Dialogi między bohaterami prowadzone są w stylu potocznym. Żeromski wykorzystał także stylizację środowiskową (np. rozmowa pani Borowiczowej z Żydem). Narracja dodatkowo nasycona jest liryzmem, tragizmem, komizmem, ironią i satyrą. Zastosowane przez pisarza liczne epitety, przenośnie i porównania podkreślają aktualny stan psychiki bohaterów.

Artyzm pióra autora „Syzyfowych prac” widoczny jest również w opisach przyrody, które służą mu nie tylko jako środek artystyczny, pogłębiający charakterystykę postaci lub nastrój, ale uwydatniają ponadto ideową wymowę dzieła. Przyroda w powieści podkreśla silny związek człowieka z tłem, ma charakter subiektywny, nieodłącznie towarzyszy przeżyciom człowieka i jest symbolem jego uczuć. Żeromski komponuje obrazy natury z iście malarską precyzją poprzez kontrastowanie barw, powtórzenia, wyliczenia i nagromadzenia.
W licznych scenach i opisach wykorzystuje także elementy naturalizmu, odtwarzając rzeczywistość w sposób ścisły, dokładny i szczegółowy (np. upojenie alkoholowe pana Wiechowskiego, scena bójki Radka z Tymkiewiczem, opis Starego Browaru).

Walory artystyczne „Syzyfowych prac” potwierdzają zdolności twórcze Stefana Żeromskiego. Na artyzm powieści składają się harmonijna na ogół kompozycja dzieła, świetna kreacja bohaterów powieści, niezwykle realne opisy przyrody i bogactwo i obrazowość języka i stylu utworu.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Ramowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
2  Szczegółowy plan wydarzeń
3  ciekawostki