Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Jest dowódcą warty na zamku Kirkora. O swoim pochodzeniu mówi:
„Z niemieckich książąt rodzę się. (...)
Jak biedny ptaszek spod płonących dachów
W lot się puściłem... dziś obcy... nieznany
Własnej ojczyźnie, sługa w obcym kraju;
Niech to nie będzie moim potępieniem! (...)”

Kostryn, jak Balladyna jest karierowiczem, przypomina postać "czarnego rycerza" ze staropolskich legend. Razem z Balladyną planują wyeliminować wszystkie osoby, które stoją na drodze do korony. Zdaje się, że łączy ich coś więcej, niż tylko wspólne pragnienie władzy. Po kolejnej, wspólnej zbrodni Balladyna zwraca się do Kostryna słowami:
„Skończ także ze starcem,
Co mieszka w celi – a nas tylko dwoje
Będzie wiedziało (...), Kostryn odpowiada: „Ty ciężarna; troje” (...).
Co prawda Balladynę łączyły także intymne stosunki z Grabcem, ale przypomnienie o ciąży w tym właśnie, a nie innym kontekście zdaje się wskazywać na Kostryna.

Słudze podoba się pani Kirkorowa. Schlebia jej i prawi komplementy. Pragnie bliżej się z nią związać. Śledzi ją nawet i podsłuchuje rozmowę z Pustelnikiem. W ten sposób poznaje jej sekret. Zamierza go wykorzystać do swoich celów:
„O! szczęście! – teraz panem złotej tajemnicy;
Mógłbym ja z pałacowej rozkrzyczeć wieżycy,
Albo mojemu panu wiernie opowiedzieć,
Albo okropną powieść wyrazami cedzić,
Jako piasek klepsydry, w pani trwożne ucho,
Aż zobaczę skarbnicę tego zamku suchą
(...) Mogę mieć ją i skarby. – Szczęśliwa godzina.”

Kiedy zapała żądzą władzy, może okazać się bezwzględny. W pewnym momencie planuje posiąść koronę Popielów, w którą „ozdobiony” jest Grabiec. Na drodze staje mu Balladyna, ale i tej, mimo że jest jego kochanką, w dodatku w ciąży, nie zawahałby się zabić. Balladyna domyśla się tego i uświadamia sobie, że Fon Kostryn jest jednak jej wrogiem. Postanawia sprytnie i podstępnie wyeliminować go z „gry o władzę” i być jedyną pretendentką do tronu. Podaje mu połowę zatrutego chleba i Kostryn pada martwy, przed śmiercią jednak ostrzega zebranych przed „trującą jędzą”.

Kostryn to człowiek zaślepiony ambicją i pragnieniem posiadania. Gdy pozna swoje możliwości, gotów uczynić wszystko, by osiągnąć cel. „Niszczy” go sprytniejsza kochanka.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Balladyna - streszczenie
2  Motyw córki w Balladynie
3  Ironiczny obraz historii w Balladynie