Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
· Niemiecki kompozytor Richard Wagner wystawia swą operę, zatytułowaną Walkiria.
· Heinrichowi Schliemannowi, niemieckiemu archeologowi amatorowi udaje się odkryć Troję (a dokładniej tzw. skarb Priama).

1871
· Początek zrywu rewolucyjnego ludności Paryża, nazwanego Komuną Paryską. Bierze w nim udział zarówno inteligencja, jak i robotnicy.
· Powstaje Cesarstwo Niemieckie, nazywane II Rzeszą Niemiecką, którego kanclerzem zostaje Otto von Bismarck.
· Prapremiera czteroaktowej opery Aida z muzyką Giuseppe Verdiego i librettem Antonia Ghislanzoniego.
· Jeden z najważniejszych XIX-wiecznych biologów i jeden z pierwszych badaczy ewolucji, Karol Darwin publikuje swe dzieło O pochodzeniu człowieka.
· Edward Burnett Taylor przyczynia się do rozwoju nauki o kulturze i wydaje Cywilizację pierwotną, w której formułuje program nauki o kulturze oraz rozwija studia szczegółowe.
· Fiodor Dostojewski publikuje Biesy, powieść o prowincjonalnym mieście rosyjskim, interpretowaną jako pamflet na ruch rewolucyjny oraz powieść z kluczem.
· Emil Zola, francuski przedstawiciel naturalizmu zaczyna publikować cykl Rougon-Macquartowie. Historia naturalna i społeczna rodziny za Drugiego Cesarstwa, liczący 20 tomów. Analizuje w nim w sposób naukowy stosunki społeczne epoki II Cesarstwa.1872
· Filozof Herbert Spencer publikuje Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną.
· Iwan Turgieniew przedstawia czytelnikom swą nowelę Wiosenne wody.

1875
· Odbywa się premiera czteroaktowej opery Georgesa Bizeta Carmen, do libretta Henriego Meilhaca i Ludovica Halévy'ego.

1876
· Zostaje wynaleziony telefon (dzięki pomysłowości szkockiego nauczyciela muzyki, Alexandra Bella).
· Rosyjski kompozytor Piotr Czajkowski układa muzykę do baletu Jezioro łabędzie.
· Francuski pisarz, wybitny twórca i teoretyk poezji symbolicznej Stephane Mallarme publikuje swój głośny wiersz, zatytułowany Popołudnie fauna, rozpoczynający się słowami: „Te nimfy, tak bym chciał uwiecznić je. / Tak lekkastrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Za chlebem - streszczenie noweli Henryka Sienkiewicza
2  „Wiek pary i elektryczności”
3  Realizm