Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Ich ciał karnacja jasna, iż w przestwór ucieka /
Ucichły w snach puszystych. Kocham li złudzenie? (…)”.

1877
· Wybucha X wojna rosyjsko-turecka, spowodowana rosyjską ekspansją w kierunku Morza Czarnego i Bałkanów.
· Lew Tołstoj pisze kontrowersyjną jak na owe czasy powieść psychologiczną Anna Karenina, opowiadającą losy nieszczęśliwej miłości tytułowej bohaterki do oficera Wrońskiego.
· Emil Zola publikuje swą powieść W matni, będącą siódmą częścią cyklu Rougon-Macquartowie.

1878
· Koniec wojny rosyjsko tureckiej i podpisanie pokoju w San Stefano, na mocy którego między innymi utworzono księstwo Bułgarii.
· Zorganizowanie konferencji w Berlinie przez główne mocarstwa europejskie w celu rewizji warunków traktatu pokojowego w San Stefano, nazwanej kongresem berlińskim.
· Zostaje wynaleziony fonograf (T. A. Edison) - jedno z pierwszych urządzeń służących do zapisu i odtwarzania dźwięku.
· Piotr Czajkowski komponuje muzykę do Eugeniusza Oniegina – trzyaktowej opery na podstawie utworu Puszkina.1879
· Tomasz Edison konstruuje żarówkę elektryczną.
· Norweg Henryk Ibsen publikuje dramat Nora, w którym ukazuje konflikt między konwencjonalną mieszczańską moralnością a prawem kobiety do stanowienia o samej sobie.

1880
· Niemiecki lekarz i bakteriolog Robert Koch odkrywa prątki gruźlicy.
· Emil Zola wydaje studium zatytułowane Powieść eksperymentalna..
· Powstaje naturalistyczna „Grupa Medanu”, która zajęła się rozwijaniem estetycznej wykładni dla dzieła literackiego. Działa w niej między innymi Emil Zola i Gay de Maupassant.

1881
· W wyniku udanego zamachu bombowego ginie car Rosji Aleksander II. Zastępuje go Aleksander III.
· Filozof Hipolit Taine publikuje swe najważniejsze dzieło Filozofia sztuki.

1882
· Anglia zajmuje Egipt.
· Edward Taylor wydaje zbiór swych poglądów – Antropologię.

1884
· Niemiecki filozof Fryderyk Nietzsche publikuje książkę Tako rzecze Zaratustra, w której głosi śmierć Boga, wolę mocy, nadczłowieka i wieczny powrót.strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie „Pani Bovary”
2  Literatura powszechna w pozytywizmie
3  Praca organiczna