Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1918
- Ogłoszenie przez Radę Regencyjną niepodległości Królestwa Polskiego, które od 7 października miało być uniezależnione od Niemiec i Austro-Węgier.
- W Europie Środkowej powstają nowe państwa: Polska, Czechosłowacja, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.
- Józef Piłsudski obejmuje władzę wojskową w Warszawie (11 listopada).
- Wybuch powstania wielkopolskiego (27 grudnia).

1919
- Wybory do Sejmu Ustawodawczego (styczeń).
- Uchwalenie tzw. Małej Konstytucji (20 lutego).
- Podpisanie Traktatu Wersalskiego z Niemcami (czerwiec), traktatów pokojowych z Austrią w Sant-Germain-en-Laye, z Bułgarią w Neuilly-sur-Seine.

1920
- Bitwa warszawska (13-19 sierpnia).
- 18 października – zwycięstwo Polski z bolszewicką Rosją w wojnie polsko-bolszewickiej.
- Utworzenie Ligi Narodów.
- Podpisanie traktatów pokojowych z Węgrami w Trianon i z Turcją w Sevres.

1921
- Podpisanie układu sojuszniczego z Francją.
- Pakt z Rumunią.
- Uchwalenie konstytucji marcowej (17 marca).
- Podpisanie traktatu ryskiego z Rosją radziecką.

1922
-Zabójstwo pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza (16 grudnia) dokonane przez Eligiusza Niewiadomskiego w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Oto fragment protokołu z pierwszych oględzin zwłok prezydenta:
... W gmachu Zachęty Sztuk Pięknych w sali nr I na pierwszym piętrze, wzdłuż i równolegle ze stojącą kanapą, głową zwrócony do drzwi wyjściowych leży na wznak trup Prezydenta Rzplitej p. Narutowicza. (...) Koszula na piersi rozpięta i pokrwawiona. na kiści prawej ręki ślady krwi. Przybyły o godz. 1 min. 12 po południu prof. Antoni Leśniowski stwierdził, że p. Prezydent Rzplitej nie żyje i że śmierć nastąpiła od ran postrzałowych zadanych w klatkę piersiową. (...)
(D. Pacyńska, Śmierć prezydenta, Warszawa 1965, s. 113).1923
- Zatwierdzenie przez Radę Ambasadorów przebiegu wschodniej granicy II RP.

1924

- Kwiecień – powołanie Banku Polskiego i początek reformy walutowej ekonomisty Władysława Grabskiego, polityka narodowej demokracji i wybitnego historyk, który dwa razy był premierem oraz ministrem skarbu II RP.strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  „W małym dworku” - streszczenie
2  Katastrofizm
3  Ekspresjonizm w sztuce