Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Argumenty Prezesa przeciw zabójstwu cara


1. Prezes uważa, że zabójstwo cara może przyczynić się do zwiększenia represji wobec Polski. Może to prowadzić do prawdziwej klęski.
A gdy jaki Antoniusz Europie pokaże
Płaszcz skrwawiony Cezara?... i do zemsty zbudzi?
A kiedy się na Polskę wszystkie ludy zwalą,
Wielu przeciw postawisz wojska? wielu ludzi?


2. Skrytobójstwo jest niegodne z rycerskim i moralnym kodeksem honorowym. Należy walczyć w otwartej walce.
Na grobie królów naszych? O hańbo! o wstydzie!
Ostrzyć miecz królobójczy? sztylety?

3. Nie można narazić dobrego imienia Polski.
4. Car jest królem Polski z woli Boga. Wystąpienie przeciw carowi będzie wystąpieniem przeciw Bogu.
Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina –
Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!


Argumenty Kordiana (Podchorążego)


1. Car nie jest prawowitym władcą, więc Polacy nie powinni być mu posłuszni.
Ha! carze, ty nam polską ukradłeś krainę?
Za to śmierć! bo wiedziałeś kradnąc, żeś wart śmierci!

2. Polska może odzyskać niepodległość.
A potém kraj nasz wolny! potém jasność dniowa!
Polska się granicami ku morzom rozstrzela,
I po burzliwéj nocy oddycha i żyje.

3. Kordian porównuje cara do dżumy, która niszczy polski naród.
Gdy car wkładał koronę u stopni ołtarza,
Trzeba go było jasnym państwa mieczem zgładzić
I pogrzebać w kościele i kościoł wykadzić
Jak od dżumy tureckiéj i drzwi zamurować

4. Kordian nawiązuje do wielkości Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
„(...) Kraj nasz dawny widzę. (...)
Kraj młody, oba kwitły na jednej łodydze
Jako dwie róże barwą różne w jednym krzewie.”

5. Kordian porównuje sytuację Polski do buntu mitologicznych Tytanów. Mimo przegranej, Tytani (zwłaszcza Prometeusz) zapoczątkowali nowy ład na ziemi.
Onego czasu! wielkie południa Tytany
Powstali przeciw Bogu – królom – i niewoli.
Bóg uśmiechnął się tylko na tronie szafirów,

6. Car będzie wysługiwał się bratem w prześladowaniach Polaków.
A dziś – zapytaj mewy lecącéj z Sybiru,
Ilu w kopalniach jęczy? a ilu wyrżnięto?
A ilu przedzierżgniono w zdrajców i skalano?
A wszystkich nas łańcuchem z trupem powiązano,
Bo ta ziemia jest trupem. Brat się wściekł carowi,
Więc go rzucił na Polskę, niech pianą zaraża!
Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Kordian - streszczenie w pigułce
2  Słowacki kontra Mickiewicz – dwie wizje roli Polski i narodu polskiego
3  Koncepcja bohatera romantycznego przedstawiona przez Słowackiego w Kordianie