Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
 Do klęski tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego przyczyniło się wiele czynników.

Dlaczego Kordian poniósł klęskę? Lista argumentów:
  • Kordian w pojedynkę próbował oswobodzić Polskę.
  • Brak dojrzałości i wybujała wyobraźnia głównego bohatera nie pozwoliły mu racjonalnie myśleć.
  • Brak planu.
  • Brak umiejętności zbudowania poparcia dla swoich planów.
  • Czynniki zewnętrzne - bierność narodu, wpływ losu - szatana na dzieje głównego bohatera.

Kordian przegrał przede wszystkim dlatego, że w pojedynkę chciał oswobodzić Polskę. Utwór przekonuje o tym, że do tego celu konieczne jest zaangażowanie całego narodu. Osamotniony Kordian nie miał na to najmniejszych szans. Postrzegany był przez to jako szaleniec, a nie bohater.

Poza tym o klęsce zadecydowały również jego indywidualne cechy charakteru. Był człowiekiem o słabej psychice, niedojrzałym, nadwrażliwym, ze zbyt wybujałą wyobraźnią. Kordian okazał się również bardzo naiwny. Zwłaszcza wtedy, gdy twierdził, że zabicie cara będzie równoznaczne z oswobodzeniem Polski.

Bohater dramatu Słowackiego nie posiadał określonego planu politycznego. Nie wiedział co robić dalej, gdy zrealizuje swój plan. Skupił się na poświęceniu swojego życia w ofierze za wolność narodu, co było zupełnie niepotrzebne.

Kordian skompromitował się tak naprawdę, ponieważ nie udało mu się zrealizować swoich idei. Zamach na życie cara miał być początkiem wolności narodu polskiego. Jego hasło: Polska Winkelriedem narodów okazało się pustym frazesem, nierealną ideą.

Na klęskę Kordiana miały również wpływ czynniki zewnętrzne:

bierność ludzi wobec sprawy niepodległości,
wpływ szatana na przebieg wydarzeń.

Kordian jest smutnym przykładem osoby, która piękne idee potrafi zaprzepaścić przez brak odpowiedniego wsparcia i planu.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie Kordiana
2  Koncepcja bohatera romantycznego przedstawiona przez Słowackiego w Kordianie
3  Ocena powstania listopadowego w Kordianie