Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
- Odmienność Wawrzona i Marysi.
- Niemożność porozumienia się ze współpasażerami.
- Pierwsze wyjście na pokład Wawrzona i Marysi.
- Zadziwienie chłopów polskich nieznanym otoczeniem.

2. Rozmyślania Wawrzona o przyczynach wyjazdu z Lipiniec.
- Szkoda wyrządzona przez krowę.
- Przegrany proces.
- Stracone uprawy.
- Pijaństwo Wawrzona.
- Namowy Niemca do wyjazdu.
- Sprzedaż gospodarstwa.

3. Rozmyślania Marysi o pozostawionym we wsi ukochanym Jaśku.

4. Niedole podróży.
- Strata pieniędzy w Hamburgu.
- Wypychanie Wawrzona i Marysi z kolejki po jedzenie przez współpasażerów.
- Wskazywanie im najgorszych miejsc do spania.

5. Burza na oceanie.
- Przekonanie o zbliżającej się śmierci ojca i córki.
- Wspólne głośne odmawianie litanii i modlenie się.
- Wdarcie się wody do sali czwartej klasy pod pokładem.
- Przyjście oficera służbowego z dobrymi wiadomościami.
- Uciszenie się burzy.

6. Spotkanie z majtkiem z Kaszub.
- Pokłonienie się majtkowi przez Wawrzona i spytanie go o koniec podróży.
- Rozmowa po polsku z majtkiem.
- Pomoc majtka przy wymianie pieniędzy przez Wawrzona.

7. Przybicie do brzegu w Nowym Jorku.
- Wielkie nadzieje Wawrzona na lepszą przyszłość w Nowym Jorku.
- Daremne oczekiwanie na komisarza, który – zgodnie ze słowami Niemca – ma po nich przyjść.
- Noc spędzona na zimnie i w śniegu pod murem.

Rozdział II: W Nowym Jorku

8. Życie Toporków w wynajętym pokoju w dzielnicy nędzarzy w okolicach Chattam Square.
- Doskwierający głód.
- Nieudane, z powodu nieznajomości języka, próby podjęcia pracy.
- Rozmyślania Wawrzona o tym, o ile lepiej byłoby mu w takiej sytuacji w rodzinnej wsi.
- Wyrzuty robione sobie przez Wawrzona, że przywiózł córkę do Ameryki.
- Rozmyślania Marysi o dawnym życiu i Jaśku.


9. Wyprawa Wawrzona po drewno do portu.
- Znalezienie drewna.
- Pomoc udzielona przez Wawrzona woźnicy, który zakopał się wozem z kartoflami w błocie.
- Radość Wawrzona ze znalezienia kartofli, które spadły z wozu.

10. Pojawienie się u Marysi właściciela budynku i żądanie zapłaty za pokój.
- Niezapłacenie przez Marysię za pokój z powodu braku pieniędzy.
- Błaganie gospodarza o litość przez Marysię.
- Wyrzucenie Marysi z tobołkami na ulicę.
- Wprowadzenie nowego lokatora do pokoju Toporków.

11. Powrót Wawrzona z portu.
- Złość Wawrzona na Marysię, że dała się wypędzić.
- Zmartwienie, że nie będzie gdzie upiec ziemniaków.
- Błaganie właściciela budynku przez Wawrzona.
- Wyrzucenie Wawrzona za drzwi.

12. Droga Wawrzona i Marysi do portu.
- Próba uniesienia tobołków przez wycieńczoną Marysię.
- Prośba Marysi do ojca o pomoc.
- Rozkaz wyrzucenia tobołków wydany przez ojca.
- Opór Marysi.
- Wściekłość Wawrzona i groźba zabicia Marysi.
- Wyrzucenie rzeczy przez Marysię.

13. Noc spędzona w porcie.
- Obłęd widoczny na twarzy Wawrzona.
- Ułożenie się ojca i córki do snu na pomoście.
- Zbudzenie Marysi w środku nocy i próba zamordowania jej przez zrzucenie do wody.
- Uchwycenie się spadającej Marysi za pomost.
- Wizja Marysi.
- Wciągnięcie Marysi przez ojca na pomost.
- Utulenie Marysi przez ojca.
- Błagania Marysi o wybaczenie przez Wawrzona.
- Odpuszczenie winy przez Marysię.
- Obawa Wawrzona, że Marysia umarła we śnie.
- Przebudzenie się dziewczyny w lepszym zdrowiu po nocy spędzonej na świeżym powietrzu.
- Znalezieni jedzenia i przekonanie, że jest to dar od Boga.

14. Wyruszenie do miasta.
- Spotkanie z Polakiem, panem Złotopolskim.
- Opieka Złotopolskiego i jego rodziny.
- Danie przez Złotopolskiego kartki Marysi i polecenie jej zwrócenia się do niego o pomoc w razie kłopotów.
- Wysłanie Wawrzona i Marysi pociągiem do nowo zakładanej osady Borowina w Arkansas.

Rozdział III: Życie osadnicze

15. Nieprawdziwe informacje o osadzie ukazujące się w amerykańskich gazetach mające skłonić osadników do przybycia do Borowiny.
- Fałszywe informacje o połączeniu kolejowym z osadą.
- Zatajenie wiadomości o panującej w okolicach żółtej febrze.
- Bagatelizowanie zagrożenia ze strony Indian.
- Przemilczenie, że na miejscu jest bór, który trzeba wykarczować.

16. Początki życia w osadzie.
- Przyjazd Polaków ze wszystkich stron Stanów Zjednoczonych.
- Karczowanie lasu.
- Zestawienie wozów tak, żeby można się było zza ich bronić.
- Śpiewanie polskich pieśni i tańce wieczorami przy ognisku.
- Kłótnie o ziemię, na której jest najmniej drzew i jest najbliżej ujęcia wody.

17. Losy Wawrzona i Marysi w osadzie.
- Poprawa zdrowia Marysi.
- Starania wielu mężczyzn o rękę Marysi.
- Przyzwolenie na karczowanie najrzadziej zarośniętej lasem ziemi przez Wawrzona i pomaganie mu z chęci przypodobania się i zdobycia względów jego córki.
- Choroba Wawrzona.
- Pomoc udzielana Toporkom przez Czarnego Orlika, który stara się o rękę dziewczyny.
- Niechęć Marysi dla Czarnego Orlika spowodowana pamięcią o przysiędze złożonej Jaśkowi.

18. Kryzys w osadzie.
- Zabobonne lęki przed stworami i diabłami żyjącymi w głębi lasu.
- Ustanie prac przy wyrębie lasu.
- Odmawianie przez ludzi z osady suplikacji w niedzielę.
- Podpalenie boru przez Orlika.

19. Powódź
- Ulewa nad Borowiną.
- Wylanie rzeki Arkansas i jej dopływów; zalanie osady.
- Porwanie Marysi i Wawrzona, którzy znajdowali się na drewnianej ścianie domu, przez wodę.
- Skok Orlika na tratwę.
- Wystruganie przez Orlika wiosła z gałęzi i sterowanie tratwą.
- Śmierć Wawrzona.
- Próba skierowania tratwy przez Orlika w kierunku zobaczonego statku.
- Złamanie wiosła.
- Zepchnięcie tratwy na drzewo przez nurt.
- Próba Orlika przepłynięcia do statku.
- Utonięcie Orlika.
- Uratowanie Marysi przez załogę statku.

20. Przyjazd Marysi do Nowego Jorku.
- Wyjście po dwóch miesiącach ze szpitala w Little-Rock.
- Dowiedzenie się, że Złotopolski umarł, a jego dzieci wyjechały.
- Rozpacz Marysi.
- Nieskuteczne proszenie przez Marysię niemieckich marynarze o zabranie jej na statek.
- Rozmyślania o Jaśku.
- Zbieranie wyrzuconego pożywienia przez Marysię.
- Nieudana próba dostania się na statek do Europy i ukrycia się na nim.
- Obłęd Marysi.
- Odnalezienie ciała Marysi na końcu portu.


Cytaty


Po niejakim czasie stary przerwał milczenie:
– Maryś!
– A co?
– Widzisz?
– Widzę.
– A dziwujesz się?
– Dziwuję się.

Dziecinne obawy, choć się do nich nie przyznawał, ściskały mu serce; bo też ten polski chłop, oderwany od ojczystego gniazda, był naprawdę dzieckiem bezradnym i naprawdę był na woli Bożej. Przy tym wszystko to, co widział, co go otaczało, nie mogło mu się w głowie pomieścić; więc nic dziwnego, że gdy siedział teraz oto na zwoju lin, głowa ta chyliła się pod brzemieniem ciężkiej niepewności i frasunku.

Gdy o tym wszystkim myślał, to czuł, że go nie tylko Bóg opuścił, ale i rozum opuszcza. Nie było żadnego światła w tej ciemności, którą przed sobą widział, a największego bólu nawet nazwać nie umiał. Tym największym była tęsknota za Lipińcami. Dręczyła go dniem i nocą, a dręczyła tym straszniej, że nie wiedział, co to jest, czego mu trzeba, do czego się dusza w nim chłopska rwie i wyje z męki: a jemu potrzeba było boru sosnowego, pól i chałup słomą krytych, i panów, i chłopów, i księży, i tego wszystkiego, nad czym się szmat rodzinnego nieba zawiesza, a do czego jak serce przywrze, to się nie oderwie, a oderwie się, to się krwawi.

– Biedę przeszliście. ale to jest dobry kraj, tylko trzeba sobie umieć radzić.
Wawrzon wytrzeszczył na niego oczy: ten zacny i mądry pan nazywał Amerykę dobrym krajem.
– Tak jest, ciemięgo – rzekł, spostrzegłszy zdziwienie Wawrzona – dobry kraj! Gdym tu przybył, nie miałem nic, a teraz mam kawałek chleba. Ale wam, chłopom, pilnować roli, nie po świecie się włóczyć. Jak wy wyjedziecie, któż tam zostanie? Wyście tu na nic, a przyjechać tu łatwo, wrócić trudno.

Bibliografia


1. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, PWN, Warszawa 1996.
2. T. Bujnicki, Wstęp, w: H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań, w oprac. tegoż, Ossolineum, Wrocław 1988, BN I 231.
3. Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Pozytywizm, t. VI, SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa 2004
4. H. Markiewicz, Pozytywizm, wyd. 3 zmienione, PWN, Warszawa 1999.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Placówka - streszczenie
2  Emancypacja kobiet
3  RealizmStreszczenia książek
Tagi: