Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

„Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża” - streszczenie

Prolog.
Norymberga - Wadowice - Auschwitz


1.

Prolog utworu zawiera opis podróży Karola Wojtyły i jego kolegi Stanisława (Staszka) Starowieyskiego przez Pragę, Norymbergę, Strasburg i Paryż do Rzymu.

Historia rozpoczyna się lekturą gazet, przyniesionych przez Starowieyskiego do przedziału pociągu, którym bohaterowie jadą z Czechosłowacji do okupowanych Niemiec. Po chwili przeglądania czasopism, Wojtyła natrafia na obszerny... więcej

„Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża” - opracowanie

Geneza utworu „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża”
Paweł Zuchniewicz (dziennikarz radiowy i prasowy, publicysta, pisarz specjalizujący się w tematyce papieskiej, absolwent Wydziału Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i Instytutu Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej) jest pisarzem nazywanym „specjalistą” od życia Papieża Jana Pawła II. Obsługiwał jego pielgrzymki do Polski, pracował przy organizacji... więcej