Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Egzystencjalizm

Egzystencjalny nurt filozoficzny znany jest w Europie od XIX wieku. Szczególnie dużą popularnością cieszył się w okresie międzywojennym, dzięki swojej pesymistycznej wymowie, a także traktowaniu o kryzysie wartości. Za twórcę egzystencjalizmu uważa się Duńczyka Sorena Kierkegaarda, określanego też „Sokratesem Północy”. Należy jednak zauważyć, że odpowiedzialnymi za rozpropagowanie nurtu byli niemieccy filozofowie... więcejPostmodernizm

Kierunek w filozofii współczesnej, a także kulturze, który powstał jako reakcja na modernistyczne wartości znane z przełomu XIX i XX wieku w Europie. Jak pisze Andrzej Szahaj w tekście Co to jest postmodernizm?:
Postmodernizm na płaszczyźnie filozoficznej łączy się zwykle z niezgodą na dominację oświeceniowego i pozytywistycznego kultu rozumu i nauki, antyscjentyzmem, sprzeciwem wobec dominacji „rozumu instrumentalnego”...
więcejPersonalizm

Nurt w filozofii i kulturze XX wieku, który w centrum swojego zainteresowania stawia osobę. Podobnie jak postmodernizm, powstał jako głos sprzeciwu wobec totalitarnych systemów państwowych, które doprowadziły Europę i świat na skraj zagłady. Personalizm staje w obronie godności ludzkiej, indywidualności, niepowtarzalności i niezależności każdego człowieka.

Można wyodrębnić trzy podstawowe dogmaty tego nurtu:
tylko człowiek... więcejDziałalność Leszka Kołakowskiego

Leszek Kołakowski urodził się 23 października 1927 roku w Radomiu, a zmarł 17 lipca 2009 roku w Oksfordzie. Głównym obszarem jego działalności była historia filozofii, historia idei politycznych oraz filozofia religii. Od 1968 roku, kiedy zwolniono go z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach pamiętnego „marca’68” opuścił Polskę i na emigracji pozostał właściwie do końca życia. W Anglii wykładał na Uniwersytecie... więcej