Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. Scharakteryzuj dwie postawy młodopolskich artystów:
a) odrzucającą społeczne obowiązki i zadania sztuki, jakie wyznaczyli jej romantycy i pozytywiści;
b) kontynuującą ideały estetyczne, zawarte w twórczości Adama Mickiewicza.

2. Kreacja głównego bohatera powieści Stefana Żeromskiego, Tomasza Judyma, jako połączenie modelu bohatera romantycznego i pozytywistycznego.

Rozwinięcie
1. Tomasz Judym jako spadkobierca romantyków:
a) bunt przeciwko złu świata i anachronicznym normom społecznym;
b) poczucie indywidualizmu i ogromna wrażliwość moralna, wynikająca z poczucia długu wobec klasy, z której się wywodził i obowiązku spłaty tego długu;
c) samotność z przymusu (skłócony ze światem i odrzucony przez warstwę społeczną, do której wszedł dzięki zdobytemu wykształceniu) i z wyboru (rezygnuje z własnego szczęścia w imię dochowania wierności swym ideałom);
d) konflikt wewnętrzny – czuje odrazę wobec „motłochu”, z którego sam pochodzi. Ma poczucie niższości wobec ludzi z elity. Pragnie miłości, lecz nie potrafi pogodzić prywatnego szczęścia z poczuciem wierności wobec swych zasad i poglądów;
e) tragizm postaci – doktor Judym musi dokonać wyboru między szczęściem u boku ukochanej kobiety a wiernością swym ideałom.

2. Doktor Judym jako spadkobierca pozytywistów:
a) charakterystyczna droga życiowa: bohater wywodzi się z klasy robotniczej, dzięki wykształceniu uzyskuje awans społeczny, w wybranym przez siebie zawodzie lekarza dostrzega możliwość aktywnego działania na rzecz ubogich;
b) typowe dla pozytywistów ideały: wiara w naukę i racjonalne działanie, wiara w to, że poprawa warunków życia biedoty wpłynie również na zahamowanie procesu demoralizacji najniższych warstw społecznych;
c) postawa społecznika, działającego zgodnie z programem pracy organicznej i pracy u podstaw.

Zakończenie
Doktor Judym jako spadkobierca romantyków jest postacią tragiczną, lecz zachowuje wierność wobec własnych bohaterów. Jako spadkobierca pozytywistów ponosi klęskę – nie potrafi pokonać oporu lekarzy z elity, dla których zawód nie jest misją lecz sposobem na zarabianie pieniędzy. Nie potrafi również przełamać obojętności ludzi wobec sytuacji biedoty. Jakie wrażenie jako bohater pozostawia na czytelniku?Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Ludzie bezdomni - streszczenie (z video)
2  Tomasz Judym- romantyk realizmu, chybiony pozytywista, Hamlet dzisiejszy
3  Artyzm Ludzi bezdomnych