Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. Zdefiniuj pojęcia „nonkonformista” i „społecznik”.
2. Doktor Judym jako człowiek, pragnący działać dla dobra ogółu i buntujący się wobec anachronicznego porządku społecznego, ludzkiej krzywdzie i społecznej niesprawiedliwości.

Rozwinięcie

1. Judym jako idealista i marzyciel:

a) zawód lekarza postrzega jako swoistą misję, umożliwiającą walkę z nędzą najniższych warstw społecznych. Ma poczucie obowiązku wobec klasy, z której się wywodzi.

b) ma świadomość warunków bytowych biedoty w miastach i na wsiach. Odczyt o stanie higieny we Francji traktuje jako możliwość przedstawienia programu walki o poprawę sytuacji najuboższych.

c) uważa, że to lekarze powinni wpłynąć na ukształtowanie nawyków higienicznych biednych, których należy leczyć bezpłatnie, zwalczając przyczyny chorób poprzez profilaktykę. Jednocześnie oskarża lekarzy o leczenie ludzi bogatych.

d) zachęca lekarzy do zjednoczenia sił i podjęcia właściwych działań.

e) wystąpienie Judyma zostaje zlekceważone i uznane za zbyt idealistyczne. Lekarze, należący do warszawskiej elity, uważają, że poprzez działalność charytatywną, która jednak jest zjawiskiem sporadycznym.

2. Judym jako człowiek, dochowujący wierności swym ideałom:

a) pobyt w Warszawie – Judym nie szuka wsparcia u znanych lekarzy, postanawia samodzielnie rozpocząć praktykę lekarską, lecz ponosi klęskę;

b) działalność w Cisach – organizuje szpital dla okolicznej ludności, podejmuje walkę z warunkami bytowymi chłopów, mieszkających w czworakach, upowszechnia zasady higieny wśród ubogich. Jego działania spotykają się z niechęcią zarządu uzdrowiska, przyczyniają się do konfliktu między nim a dyrektorem i administratorem. Bohater ponownie ponosi klęskę i musi opuścić kurort.

c) pobyt w Zagłębiu – bohater, pomimo wcześniejszych porażek, mobilizuje swe siły do dalszego działania i nie rezygnuje z realizacji własnych ideałów. Obserwuje życie biedoty, jest świadomy tego, jakie zmiany należy wprowadzić, pragnie służyć ludziom. Pobyt w Sosnowcu utwierdza go w wyborze drogi życiowej i dochowaniu wierności wartościom, które uważa za nadrzędne i w imię których rezygnuje z prywatnego szczęścia, odrzucając miłość ukochanej kobiety.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Ludzie bezdomni - streszczenie szczegółowe
2  Ludzie bezdomni - plan wydarzeń
3  Wiktor Judym