Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Cztery kolejne część traktują o nasileniu prześladowań polskich księży, aresztowaniach biskupów i pokazowych procesach, które miały doprowadzić Kościół do podpisania z komunistami porozumienia, na co duchowieństwo nie chciało się zgodzić aż do decyzji kardynała Wyszyńskiego z kwietnia 1950 roku. Zgoda na umowę z wrogiem wywołała w Rzymie zgorszenie i falę krytyki.

W szóstej i siódmej odsłonie Zuchniewicz wiele miejsca poświęcił coraz bardziej pogarszającej się sytuacji w kraju, gdy komuniści wypowiedzieli opozycyjnym studentom wojnę. Czytelnik dowiaduje się o coraz to nowych aresztowaniach, zamknięciu internatu u nazaretanek…

W takiej atmosferze Wojtyła podjął decyzję o zorganizowaniu wycieczki do Zakopanego, w czasie której zyskał pseudonim Wujek (zwrot proszę księdza groził aresztowaniem).

W ósmej części Wojtyła opuszcza parafię św. Floriana i przeprowadza się do mieszkania przy ul. Kanoniczej 19, by poświęcić się pracy naukowej i ostudzić opozycyjne zapędy studentów. Ci z kolei nie zamierzali opuścić swojego duchowego przywódcy i wkrótce skromny pokoik przyszłego Papieża stał się miejscem spotkań wielu młodych ludzi. W miarę spokojną atmosferę przerwała wieść o aresztowaniach pracowników kurii krakowskiej, którym przedstawiono zarzut współpracy z amerykańskim wywiadem i handel obcymi walutami i postawiono przed sądem, by potem skazać na kary więzienia i śmierć (tej na szczęście nie wykonywano).

Ostatnie trzy części dotyczą częstych wycieczek Wojtyły z młodzieżą w góry, nazwanych podróżami Rodzinki.

Na koniec II rozdziału Wojtyła otrzymuje wiadomość o aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego, który nie chciał się zgodzić na nowe zarządzenie władz komunistycznych, zgodnie z którym to one miały mianować biskupów.

Rozdział IV
Powołanie


Ostatni rozdział książki traktuje o czasie poprzedzającym wyjazd Wojtyły na Sobór Powszechny do Watykanu.

Mamy tu opisy wycieczek w Bieszczady (podczas jednej z nich Rodzinka została zatrzymana przez wojskowych, ponieważ podeszła zbyt blisko Komańczy - miejsca, w którym od trzech lat przetrzymywano prymasa Wyszyńskiego) i na Mazury, relacje z wykładów etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (po zamknięciu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojtyła przyjął kierownictwo Katedrą Etyki na tamtejszym Wydziale Filozoficznym), opis reakcji Rodzinki na informacje o zwolnieniu Wyszyńskiego oraz na wieść o mianowaniu Wujka na biskupa pomocniczego arcybiskupa Baziaka (cieszyli się, ale i obawiali jednocześnie, że wszystko się zmieni, że ich przyjaźń poddano próbie).

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  „Los utracony” - streszczenie
2  Główne gatunki i konwencje prozatorskie współczesności
3  Erwin Axer - biografia