Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1926
- 12-14 maja – tzw. zamach majowy ekipy Józefa Piłsudskiego i początek sanacji, czyli uzdrowienia systemu władzy przez rządzący obóz piłsudczykowski w latach 1926-1939.
- powstanie Obozu Wielkiej Polski z inicjatywy Romana Dmowskiego.

1930

- tzw. "wybory brzeskie" (listopad), czyli wybory do Sejmu RP oraz senatu III kadencji.

1932

- podpisanie paktu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim.

1933
- Hitler zostaje kanclerzem Rzeszy

1934
- zatwierdzenie deklaracji o niestosowaniu przemocy z Niemcami.
powstanie prawicowego Obozu Narodowo-Radykalnego.

1935
- ustanowienie konstytucji kwietniowej (23 kwietnia).
12 maja 1935 roku – śmierć Józefa Piłsudskiego.

1936
- utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego - jednego z największych przedsięwzięć produktywnych II RP - ośrodka przemysłu ciężkiego usytuowanego na południu i centrum Polski, którego celem było rozszerzenie rynkowej i gospodarczej pozycji Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego oraz zminimalizowanie negatywnych skutków wielkiego kryzysu. Ośrodkami przemysłowymi stały się wówczas między innymi województwo kieleckie (np. Radom, Sandomierz czy Starachowice), lubelskie (np. Kraśnik, Lublin), lwowskie (np. Jarosław, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg) czy krakowskie (np. Jasło, Mielec, Nowy Sącz).

1937
- powołanie Obozu Zjednoczenia Narodowego.

1938
- 1 października – wkroczenie wojsk polskich na Zaolzie i przyłączenie go do Polski.
- Anszlus Austrii do Niemiec.
- Zajęcie Czechosłowacji przez Niemcy.

1939
- śmierć Romana Dmowskiego - polskiego polityka, publicysty politycznego, współzałożyciela Narodowej Demokracji. O ogromnej roli Dmowskiego dla Polski świadczy fakt, że 8 stycznia 1999 roku z okazji 60. rocznicy jego śmierci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie uczczenia tej daty. Oto jej fragment, z którego można się dowiedzieć o działalności tego wybitnego Polaka:
W związku z 60 rocznicą śmierci Romana Dmowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla walki i pracy wielkiego męża stanu na rzecz odbudowania niepodległego Państwa Polskiego i stwierdza, że dobrze przysłużył się Ojczyźnie. W swojej działalności Roman Dmowski kładł nacisk na związek pomiędzy rozwojem Narodu i posiadaniem własnego Państwa, formułując pojęcie narodowego interesu. Oznaczało to zjednoczenie wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej zamieszkałych przez polską większość, a także podniesienie świadomości narodowej wszystkich warstw i grup społecznych. Stworzył szkołę politycznego realizmu i odpowiedzialności. Jako reprezentant zmartwychwstałej Rzeczypospolitej na konferencji w Wersalu przyczynił się w stopniu decydującym do ukształtowania naszych granic, a zwłaszcza granicy zachodniej.strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  „W małym dworku” - streszczenie
2  Skamander
3  Pragmatyzm