Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
W sztuce "Makbet" Williama Shakespeare`a, odpowiedzialność za zbrodnie spoczywa na trzech kluczowych postaciach: Makbecie, jego żonie Lady Makbet oraz tajemniczych czarownicach. Każda z nich odgrywa istotną rolę w tragicznych wydarzeniach prowadzących do fali morderstw.

Makbet, główny bohater, jest bezpośrednio odpowiedzialny za większość zbrodni, w tym zabójstwo króla Duncana, Banquo i rodziny Macduffa. Chociaż targany wewnętrznymi wątpliwościami, ulega pokusie władzy i kontynuuje krwawą ścieżkę, aby utrzymać kontrolę nad tronem. Jego żona, Lady Makbet, również ponosi odpowiedzialność, gdyż to ona przekonuje męża do morderstwa Duncana, wykorzystując swoje zdolności manipulacji i psychologiczną presję. W miarę rozwoju akcji, jej poczucie winy prowadzi ją do szaleństwa i ostatecznie samobójstwa.

Również czarownice mają swój udział w tragedii. Ich proroctwa o przyszłości Makbeta, które zapowiadają jego koronację, stają się katalizatorem jego ambicji i pragnienia władzy. Mimo że nie popełniają bezpośrednio żadnych zbrodni, ich przepowiednie wpływają na wybory i działania Makbeta oraz Lady Makbet.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Makbet - streszczenie krótkie i szczegółowe (z video)
2  Dlaczego Makbet stał się zbrodniarzem? 3 przyczyny przejścia Makbeta na drogę zła
3  Lady Makbet jako archetyp kobiety-zbrodniarki