Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Fraszka Jana Kochanowskiego "Na zdrowie" i inwokacja do "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, mimo różnic formy literackiej, zawierają kilka istotnych podobieństw. Przede wszystkim, w obu utworach podmiot liryczny wyraża tęsknotę za utraconym elementem swojego życia - Kochanowski za zdrowiem, a Mickiewicz za ojczyzną. W obu przypadkach utrata ta daje pełne zrozumienie wartości tego, co stracił. Obie te abstrakcyjne wartości - zdrowie i ojczyzna - są personifikowane i przedstawione jako byty, do których podmiot liryczny może się bezpośrednio zwrócić (apostrofa).

Mickiewicz celowo skorzystał z takiej aluzji literackiej. Przede wszystkim, porównanie utraty ojczyzny do utraty zdrowia jest silnym obrazem, który podkreśla ból i tęsknotę, jakie towarzyszą utracie ojczyzny. Równocześnie pozwala to czytelnikowi lepiej zrozumieć emocje towarzyszące podmiotowi lirycznemu.

Ponadto mogło to być wyrazem hołdu dla Kochanowskiego, który jest uważany za ojca literatury polskiej i który miał ogromny wpływ na rozwój języka i poezji polskiej. Przez tę aluzję, Mickiewicz łączy swoje dzieło z bogatą tradycją literatury polskiej, dodając do niej nowy rozdział.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie szczegółowe
2  Epilog Pana Tadeusza - streszczenie i interpretaccja
3  „Pan Tadeusz” jako wizja kraju lat dziecinnych