Jesteś w: klp.pl -> Pan Tadeusz

Arkadyjskość przestrzeni nadniemeńskiej w ,,Panu Tadeuszu” oraz ,,Nad Niemnem”. Ziemia nadniemeńska jako Arkadia - plan wypracowania
Czas czytania: 1 min.Arkadyjskość przestrzeni nadniemeńskiej w ,,Panu Tadeuszu” oraz ,,Nad Niemnem”. Ziemia nadniemeńska jako Arkadia - plan wypracowaniaPoleca:

78 % użytkowników, liczba głosów: 104
Wstęp
Wyjaśnij pojęcie „Arkadia”. Wskaż, że akcja „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, utworów powstałych w różnych epokach literackich, dzieje się nad Niemnem. Jakie znaczenie miały te miejsca dla autorów dzieł? Dla Mickiewicza był to szczęśliwy „kraj lat dziecięcych”. Orzeszkowa nad Niemnem szukała ukojenia i natchnienia. Jaki obraz nadniemeńskiej okolicy wyłania się z obu dzieł?

Rozwinięcie
1. Akcja obu utworów rozgrywa się w środowisku szlacheckim. Soplicowo z „Pana Tadeusza” jest symbolem „małej ojczyzny”, ostoją polskości, narodowej tradycji, obyczajów i kultury. Podobną rolę w „Nad Niemnem” spełniają zaściankowe Bohatyrowicze – mieszkańcy kultywują narodową tradycję, są świadomi swej narodowej tożsamości.


2. Dzieła rozpoczynają się od opisu piękna nadniemeńskiej ziemi.

3. Piękno nadniemeńskiego świata podkreślają niezwykle barwne, malarskie i bogate w szczegóły opisy przyrody. Utwory ukazują doskonałość świata natury, jej nieprzemijalność, cykliczność i harmonię. Natura jest przyjazna człowiekowi, wytycza rytm jego życia, a bohaterowie, którzy żyją z nią w zgodzie, miłują ziemię ojczystą i czerpią radość z życia.

4. Świat przedstawiony w obu dziełach jest wyidealizowany, jest dla ludzi mityczną krainą szczęśliwości. Jest to świat codzienności, zwykły, lecz zarazem magiczny, urzekający swym pięknem i spokojem.

Zakończenie
Jaki świat wyłania się z dzieł Mickiewicza i Orzeszkowej? Dlaczego ziemie nadniemeńskie można określić mianem Arkadii?


Następny artykuł


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
Zobacz inne opracowania utworów Adama Mickiewicza:
Dziady - Konrad Wallenrod - Ballady i romanse - Sonety krymskie