Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wyjaśnienie terminu

Nazwa „kreacjonizm” oznacza proces tworzenia.

Ramy czasowe

Kreacjonizm narodził się w XX wieku jako awangardowy nurt w poezji.

Założenia

W myśl założeń kreacjonizmu poeta jest twórcą. Posiada on prawo do subiektywnego przedstawiania rzeczywistości, tworzenia nowego świata od nowa, dlatego też stawia go w opozycji do kategorii artysty w teorii mimesis.

Przedstawiciele kierunku

Przykładami dzieł, które zostały napisane zgodnie z tą teorią są:
- Sklepy cynamonowe Bruno Schulza, opowiadające wizję z pogranicza jawy i snu, przepełnione napięciem, wizyjnością, alogicznością;
- Ferdydurke Witolda Gombrowicza, groteskowa historia Józia;
- Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza, pełne groteskowych, przerysowanych postaci, aluzji do rzeczywistości i symboliki przedmiotów.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  „W małym dworku” - streszczenie
2  Sport w II Rzeczpospolitej
3  Realizm magiczny