Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Temat Polski i obraz Polaków to zasadniczy motyw polskiej literatury. Na przestrzeni wieków każdy naród kształci własną kulturę, tradycje, język, cechy narodowe. Powoduje to, ze nie ma na świecie dwóch takich samych nacji.

W literaturze możemy odnaleźć zarówno obraz wybitnych jednostek, jak i postaw całego społeczeństwa. Poszczególni pisarze różnie postrzegali nasz kraj i jego mieszkańców, budowali odmienne, nieraz wręcz sprzeczne, wizerunki Polaków. Formułowali oceny w zależności od własnych postaw, orientacji ideowych i politycznych. Literackie rozmowy o Polsce to głównie rozważania o jej przeszłości (narodowych tradycjach, ale i krytycznie ocenianego anachronizmu), teraźniejszości i przyszłości, zaletach i wadach rodaków, o naszym duchu, narodowym charakterze, polskości jako idei scalającej naród podzielony.

Dla jednych pisarzy polskość była wyłącznie powodem do dumy, inni odczuwali ją jako uciążliwy ciężar. Wizerunek był bardzo szeroki: od uwielbienia, czci i kultu własnej doskonałości, mitologizacji bohaterskich czynów, do kompleksu niższości i uwypuklania przywar narodowych. W okresach niewoli liczne były wspomnienia wielkości Polski i mesjanistyczne zapowiedzi jej zmartwychwstania, literatura lat pokoju i częściej skupiała się na codzienności.

Polska - wyrazy bliskoznaczne
Polonia, Rzeczpospolita, Matka, Ojczyzna, kraj ojczysty, ziemia ojczysta, Sarmatia, kraj Piasta.

Pojęcia związane z Polską (frazeologia)
„plica polonica” – kołtuństwo polskie – określenie rozpropagował Stefan Żeromski.

polski strój” - ubiór złożony z delii, kontusza, żupana, karabeli, pasa słuckiego (w XIX wieku – konfederatka, czamara).

„odzyskany śmietnik” – tak nazwał Polskę w swej powieści „Generał Barcz” Juliusz Kaden-Bandrowski

PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa – nazwa naszego kraju od 1952 roku (wejście w życie nowej konstytucji) do 1990 roku, kiedy to zmieniono nazwę na Rzeczpospolita Polska.

Fundacja SEMPER POLONIA - fundacja, której celem jest pomoc środowiskom polonijnym na świecie, promowanie Polski na arenie międzynarodowej, w tym osiągnięć gospodarczych, naukowych i kulturalnych oraz budowanie pro polskiego lobby w świecie.

„Polactwo” - tytuł powieści Rafała A. Ziemkiewicz przedstawiającej obraz sytuacji społeczno-politycznej we współczesnej Polsce.

IV RP projekt zmiany systemu politycznego i prawnego (zakładający między innymi zmianę konstytucji) w duchu praworządności i solidaryzmu społecznego promowany podczas kampanii wyborczej w 2005 roku przez ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość.


Polska / Polacy w literaturze

„Kronika polska” – Gall Anonim dysponując bardzo nielicznymi źródłami pisanymi, oparł się głównie na relacjach ustnych. Jego zamierzeniem było pisanie o Polsce, a przede wszystkim o księciu Bolesławie i godnych pamięci czynów jego przodków. Kronika, ukazująca dzieje dynastii Piastów, składa się z trzech napisanych po łacinie rymowaną prozą ksiąg. Pierwsza z nich mówi o początkach państwa polskiego oraz panowaniu... więcej

Polska i Polacy w sztuce

„Matka Boska Jasnogórska – Królowa Polski” - Fundacja Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, dokonana przez księcia opolskiego Władysława w 1382 r., należy do faktów udokumentowanych źródłowo, lecz czas pojawienia się tam Cudownego Wizerunku Bogurodzicy i powierzenia go opiece Paulinów nie jest dokładnie znany. Według tradycji zakonnej, przekazanej w drugiej połowie XVI wieku przez pisarza paulińskiego Mikołaja z Wilkowiecka,... więcej