Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dom to przestrzeń najbliższa człowiekowi. To najważniejsze miejsce pobytu na ziemi ludzi z każdej kultury. Rozumiane bywa szeroko, jako ojczyzna, kraina lat dzieciństwa, ale także jako miejsce najbliższe – mieszkanie i rodzina. Dom tworzą ludzie, atmosfera, która między nimi panuje oraz budynek, w którym mieszkają. Jest on miejscem, które się dobrze zna, to gniazdo, przestrzeń intymna, przyjazna, z którą utożsamia się dzieciństwo. Tu wszystko ma swoje miejsce, jest celowe i sensowne. Dom tworzy człowieka, kształtuje jego wartości, uczy jak patrzeć na świat i innych ludzi. W swoim domu każdy powinien czuć się jak w centrum świata, dlatego dom, szczególnie stanowi cały świat. W kulturze dom symbolizuje bezpieczeństwo, trwałość, twierdzę, mieszkanie, własny kąt, gospodarstwo domowe, domowników, gniazdo rodzinne, ród, ojczyznę.

Dom - wyrazy bliskoznaczne
budynek, budynek mieszkalny, mieszkanie, gmach, kamienica, blok, wieżowiec, twierdza, własny kąt, cztery kąty, dach nad głową, lokal, pomieszczenie, gospodarstwo domowe, ognisko domowe, pielesze domowe, domownicy, rodzina, gniazdo rodzinne, ród, dynastia, ojczyzna, kraj.

Pojęcia związane z domem (frazeologia)

dom zbudowany na piasku - dom zbudowany bez fundamentów, przenośnie rzecz nietrwała (Biblia, Ew. wg św. Mateusza i Ew. wg św. Łukasza).

Mój dom jest moją twierdzą - my house is my castel – wg Third Institute Edwarda Coke’a.

szklane domy - wizje nowej cywilizacji i rozwoju Rzeczpospolitej snute przez ojca Cezarego Baryki – Seweryna w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego

domus aeterna - wieczne domy – tak Rzymianie nazywali groby


Dom w literaturze

MITOLOGIA - Westa (odpowiednik greckiej Hestii) uważana była za boginię ogniska domowego. Ślubowała ona dziewictwo i mniemając własnego domu stała na straży innych domostw. Wyobrażano ją sobie jako matronę z owiniętą głową, a jej atrybutami było berło oraz patera i róg obfitości. Rzymianie wszelkie powodzenie, zdrowie i szczęście rodziny przypisywali larom – bożkom domowym. Najważniejszym miejscem w ich domach... więcej

Dom w sztuce

... więcej