Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Dom to przestrzeń najbliższa człowiekowi. To najważniejsze miejsce pobytu na ziemi ludzi z każdej kultury. Rozumiane bywa szeroko, jako ojczyzna, kraina lat dzieciństwa, ale także jako miejsce najbliższe – mieszkanie i rodzina. Dom tworzą ludzie, atmosfera, która między nimi panuje oraz budynek, w którym mieszkają. Jest on miejscem, które się dobrze zna, to gniazdo, przestrzeń intymna, przyjazna, z którą utożsamia się dzieciństwo. Tu wszystko ma swoje miejsce, jest celowe i sensowne. Dom tworzy człowieka, kształtuje jego wartości, uczy jak patrzeć na świat i innych ludzi. W swoim domu każdy powinien czuć się jak w centrum świata, dlatego dom, szczególnie stanowi cały świat. W kulturze dom symbolizuje bezpieczeństwo, trwałość, twierdzę, mieszkanie, własny kąt, gospodarstwo domowe, domowników, gniazdo rodzinne, ród, ojczyznę.


Dom w literaturze

MITOLOGIA - Westa (odpowiednik greckiej Hestii) uważana była za boginię ogniska domowego. Ślubowała ona dziewictwo i mniemając własnego domu stała na straży innych domostw. Wyobrażano ją sobie jako matronę z owiniętą głową, a jej atrybutami było berło oraz patera i róg obfitości. Rzymianie wszelkie powodzenie, zdrowie i szczęście rodziny przypisywali larom – bożkom domowym. Najważniejszym miejscem w ich domach... więcejDom w sztuce

... więcejPojęcia związane z domem (frazeologia)

dom zbudowany na piasku - dom zbudowany bez fundamentów, przenośnie rzecz nietrwała (Biblia, Ew. wg św. Mateusza i Ew. wg św. Łukasza).

Mój dom jest moją twierdzą - my house is my castel – wg Third Institute Edwarda Coke’a.

szklane domy - wizje nowej cywilizacji i rozwoju Rzeczpospolitej snute przez ojca Cezarego Baryki – Seweryna w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego

domus aeterna - wieczne... więcejDom - wyrazy bliskoznaczne

... więcej